skip to content
 
 
 

Młodzież

Zapraszamy do pobrania naszych publikacji w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość zamówienia publikacji dotyczących Unii Europejskiej, które dostępne są w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej w Warszawie (ul. Jasna 14/16a).
 (20/01/2010)
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest skierowana do regionów o szczególnie wysokiej stopie bezrobocia wśród młodzieży oraz do młodych ludzi (w wieku od 15 do 24 lat) niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących. 
Program jest dedykowany dla szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności techników i szkół zawodowych. Ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim.
To inicjatywa Parlamentu Europejskiego, by podarować 18-latkom w Unii Europejskiej darmowe bilety kolejowe na podróż po Europie.
Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.
Gwarancja dla młodzieży
Gwarancja dla młodzieży to zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do zagwarantowania, by wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia otrzymali dobrej jakości ofertę zatrudnienia, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego albo stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.
Euroscola 2018.
Euroscola to konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej skierowany do uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych (w przedziale wiekowym 16-20 lat). Organizatorem konkursu jest Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Główna nagroda to dofinansowanie wizyty w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie odbędzie się spotkanie zwycięzców Euroscoli z całej Unii Europejskiej.
Zwycięzcy Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2019
Nagroda przyznawana jest za projekty realizowane przez młodych ludzi, które sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności. Swym zasięgiem obejmuje również wzorce postępowania młodych ludzi w Europie, a także promuje porozumienia na poziomie nie tylko europejskim, ale także międzynarodowym.
Punkty Informacyjne UE w Warszawie i Wrocławiu organizują bezpłatne lekcje europejskie, które w ciekawy i zrozumiały sposób przybliżą działalność UE.
Europejskie Spotkanie Młodzieży (European Youth Event, EYE) to wydarzenie, które od 2014 roku organizuje Parlament Europejski w Strasburgu. Do tej pory odbyły się trzy edycje EYE - w 2014, 2016 i 2018 roku. EYE jest wyjątkową okazją do spotkania i dyskusji z europejskimi decydentami oraz przedstawienia innowacyjnych pomysłów.
Parlament Europejski umożliwia pojedynczym osobom, jak i zorganizowanym grupom, bezpłatne zwiedzanie w trzech swoich siedzibach: Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu.