skip to content
 
 
 

Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE)

Europejskie Spotkanie Młodzieży (European Youth Event, EYE) to wydarzenie, które od 2014 roku organizuje Parlament Europejski w Strasburgu. Do tej pory odbyły się trzy edycje EYE - w 2014, 2016 i 2018 roku. EYE jest wyjątkową okazją do spotkania i dyskusji z europejskimi decydentami oraz przedstawienia innowacyjnych pomysłów.

 .

Celem przedsięwzięcia jest włączenie młodzieży w debatę polityczną i procesy społeczne, stworzenie możliwości dyskusji i działania w takich obszarach jak pokój, demokracja, praca i bezrobocie, środowisko. W wydarzeniu uczestniczy kilka tyięcy młodych ludzi z Europy i ze świata. Ich pomysły podsumowuje specjalne sprawozdanie, które jest następnie prezentowane we właściwych komisjach Parlamentu Europejskiego.

 .

DiscoverEU: Obejrzyj wideo!

 .

Więcej informacji

Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE)