skip to content
 
 
 

Gwarancja dla młodzieży

Gwarancja dla młodzieży to zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do zagwarantowania, by wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia otrzymali dobrej jakości ofertę zatrudnienia, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego albo stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.

 .
Gwarancja dla młodzieży
Gwarancja dla młodzieży

Parlament Europejski kilkukrotnie wzywał do stworzenia systemów gwarancji dla młodzieży, by ułatwić jej przejście od kształcenia do pracy i stworzyć natychmiastowy środek wspierania zatrudnienia młodych ludzi.

W kwietniu 2013 r. państwa członkowskie UE zobowiązały się do konkretnych działań ułatwiających młodym ludziom wejście na rynek pracy poprzez tworzenie programów gwarancji.

W ramach gwarancji dla młodzieży państwa członkowskie dbają, aby w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty pracy młodzi ludzie do 25 roku życia mogli znaleźć dobrą pracę dostosowaną do ich wykształcenia, umiejętności i doświadczenia albo zdobyć wykształcenie, umiejętności i doświadczenie niezbędne do znalezienia pracy w przyszłości dzięki programom przyuczania do zawodu, szkoleniom lub dalszej edukacji.

Efekty gwarancji dla młodzieży

Od 2014 r. w programach gwarancji dla młodzieży co roku rejestruje się ponad 5 mln młodych ludzi, a każdego roku ponad 3,5 mln młodych ludzi zarejestrowanych w tych programach przyjmuje ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, odbycia stażu lub udziału w przygotowaniu zawodowym.

 .

Więcej informacji

Gwarancja dla młodzieży w Polsce
Gwarancja dla młodzieży - strona Komisji Europejskiej