skip to content
 
 
 

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest skierowana do regionów o szczególnie wysokiej stopie bezrobocia wśród młodzieży oraz do młodych ludzi (w wieku od 15 do 24 lat) niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących. 

 .

Inicjatywa finansowo wspiera działania sprzyjające zatrudnieniu młodzieży, takie jak gwarancja dla młodzieży.

O wsparcie mogą się starać regiony, gdzie w 2012 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży przekroczyła 25 proc. W 2017 r. zakresem inicjatywy objęto także regiony, w których bezrobocie młodzieży przekraczało w 2016 r. 25 proc.

W ramach inicjatywy finansuje się:

  • przyuczanie do zawodu
  • staże
  • pośrednictwo pracy
  • dalsze kształcenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji.
 .

Więcej informacji

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - strona Komisji Europejskiej