skip to content
 
 
 

Euroscola

Euroscola to konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej skierowany do uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych (w przedziale wiekowym 16-20 lat). Organizatorem konkursu jest Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Główna nagroda to dofinansowanie wizyty w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie odbędzie się spotkanie zwycięzców Euroscoli z całej Unii Europejskiej.

 .
Euroscola 2018
Euroscola 2018

Co to jest Euroscola?

Euroscola to program Parlamentu Europejskiego utworzony w 1990 roku, który umożliwia uczniom szkół ponadgimnazjalnych otrzymanie dofinansowania na wyjazd do siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W ramach Euroscoli odbywa się 20 sesji rocznie, w których uczestniczy około 10 000 uczniów za całej Unii Europejskiej.

Jak wygrać dofinansowanie wyjazdu w ramach Euroscoli?

By uzyskać możliwość wyjazdu na Euroscolę, należy wziąć udział w eliminacjach krajowych, które przeprowadzają biura PE w państwach członkowskich.

Grupy ubiegające się o udział w programie Euroscola rozwiązują quiz na stronie www.euroscola.pl i najlepsze grupy są kwalifikowane do udziału w programie.

Ze szkołami zakwalifikowanymi do programu kontaktuje się biuro Euroscoli w Strasburgu, które przekazuje dalsze informacje.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Maksymalna wielkość wyjeżdżającej grupy to 24 uczniów + 2 nauczycieli oraz (ewentualnie) jeden dziennikarz lokalny, którego pobyt płatny jest z osobnej puli i nie obciąża budżetu grupy.

Uczestnicy programu we własnym zakresie organizują podróż oraz nocleg. Śniadanie i obiad w dniu Euroscoli są zapewniane na miejscu przez Parlament Europejski.

Grupy wyjeżdżające do Strasburga otrzymują dofinansowanie, którego wysokość zależy od odległości między miejscem wyjazdu a Strasburgiem i wypłacana jest w gotówce lub przelewem nie wcześniej niż w dniu przyjazdu do Strasburga po pojawieniu się grupy w Parlamencie Europejskim.

Jak wygląda wizyta w Parlamencie Europejskim w ramach Euroscoli?

Euroscola umożliwia uczniom odwiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i zapoznanie się z jego pracą. Spotkanie Euroscoli trwa jeden dzień w godz. 8 – 17.

Młodzi ludzie uczestniczą w symulowanych posiedzeniach „komisji parlamentarnych”, a następnie obradują podczas „posiedzenia plenarnego”. W programie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w wieku 16- 18 lat.

Podczas spotkania inauguracyjnego każda klasa proszona jest o wygłoszenie jednominutowej prezentacji na swój temat w języku innym niż język ojczysty.

W ramach „posiedzeń komisji” każda klasa podzielona zostaje na pięć grup, w których odbywają się debaty, przy czym każdy uczeń może być członkiem tylko jednej grupy. Uczniowie powinni być przypisani przez nauczyciela do konkretnych grup jeszcze przed wyjazdem na Euroscolę, aby mogli się odpowiednio przygotować do dyskusji.

Członkowie grupy pochodzą z różnych krajów, dlatego tak ważna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. Debaty odbywają się zwykle w języku angielskim lub francuskim.

 .

Wideo: Jak wygląda dzień z Euroscolą?

 .

Więcej informacji

Euroscola - strona polskiej edycji konkursu
Euroscola - strona centralna konkursu (w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim)
Euroscola na YouTube
Euroscola na Facebooku