Контакт

Можете да се свържете с Европейския парламент чрез неговия Отдел за запитвания на гражданите (Ask EP), който ще даде отговор на въпросите Ви относно Парламента, неговите позиции, дейности, организация, правила, правомощия и процедури.

 

Европейският парламент във Вашата държава  

Европейският парламент разполага с бюро за връзка във всяка държава членка. Какво означава това на практика?

 

Връзка с уебмастера

Уебмастърът отговаря за доброто функциониране на интернет сайта на Европейския парламент и за правилното представяне на страниците му, както и за бъдещото му развитие. Приветстваме коментарите Ви за сайта и евентуалните Ви предложения за подобряване на неговата достъпност за потребителите.

На разположение е електронна пощенска кутия, чрез която можете да ни информирате за технически трудности.

Повдигнатите въпроси трябва да са свързани с техническото функциониране или представяне на сайта - неработещи връзки, неточна информация, езикови грешки, липсващи данни, върнати електронни съобщения и проблеми с достъпа до сайта.

Ще отговорим на електронните Ви писма възможно най-бързо.