Карта на сайта

Лесен достъп до всички страници на Европейския парламент по разнообразни теми.

 
 
 • Новини

  Добре дошли на сайта на Европейския парламент за новини с материали за журналисти и съдържание за всекиго.

 • Членове на ЕП

  Тук можете да търсите членове на ЕП и да научите повече за дейността и отговорностите им.

 • За Парламента

  Научете повече за правомощията, организацията и историята на Европейския парламент, както и за приноса му към правата на човека и демокрацията.

 • Пленарни заседания

  Начална страница на уебсайта на пленарните заседания на Европейския парламент. Излъчване на живо в интернет, актуализиран списък на лекторите, новини от пленарната зала, информация и документи.

 • Комисии

  Начална страница на комисиите на Европейския парламент. Последни новини, връзки към документи и видеоматериали от заседанията на комисиите.

 • Делегации

  Председателят на Съвета на председателите на делегации на Европейския парламент Ви приветства на уебсайта на 44-те делегации, които осъществяват връзката между Парламента и останалата част от света.

 • На Вашите услуги

  Научете как да се свържете с Европейския парламент, как да внесете петиция, да получите достъп до документи или да работите за нас.

 • Multimedia Centre

  Мултимедийният център е ценен източник на информация, записи, видеоматериали и снимки, които отразяват актуалните новини от Европейския парламент.

 • Обществени поръчки и безвъзмездни средства

  Научете повече за процедурите за възлагане на обществени поръчки, договорите и за безвъзмездните средства, отпускани от Европейския парламент.

 • Законодателен влак

  Законодателният влак на Европейския парламент показва напредъка, постигнат по законодателните досиета, включени в приоритетите на Европейската комисия.

 • Председател

  David Maria SASSOLI, председател на Европейския парламент: последни новини, съобщения за медиите и речи.

 • Генерален секретариат

  Клаус Веле, генерален секретар на Европейския парламент: последни новини, съобщения за медиите и речи.

 • Портал за петиции

  Научете как да внесете петиция и как гласът Ви да бъде чут в Европейския парламент.

 • Think tank

  Повече възможности чрез знания Посетете уебсайта на Службата на ЕП за парламентарни изследвания.

 • Посещения

  Посетете институцията на ЕС, представляваща европейските граждани. Европейският парламент приветства групи посетители и индивидуални посетители.

 • EP NewsHub

  В NewsHub на Европейския парламент се събират в реално време всички статии, публикувани от членове на ЕП, политически групи и пресслужби на Европейския парламент.

 • Публичен регистър на документи

  Информация относно правните основания за достъпа до документи и относно уебсайта на публичния регистър на документи на Европейския парламент.

 • Европейският парламент на живо

  Гледайте събития, излъчвани на живо директно от Европейския парламент.

 • Информационни фишове за Европейския съюз

  Прочетете за Европейския съюз Информационните фишове дават обща представа за процеса на европейската интеграция и ролята на Европейския парламент.

 • Стажове

  Чрез нашия уебсайт можете през юли или през ноември да кандидатствате за стаж „Робер Шуман“ в Европейския парламент

 

Бюра за връзка на Европейския парламент

Европейският парламент разполага с бюро за връзка във всяка държава членка. Ролята на тези бюра е да се повиши информираността за Европейския парламент и Европейския съюз и да се насърчат хората да гласуват на изборите за Европейски парламент.

 
 

Външни отношения

Европейският парламент поддържа връзка с външни партньори по редица теми, напр. търговия, наблюдения на избори, междупарламентарни отношения в рамките на ЕС и др.

Парламентарни асамблеи

Европейският парламент е член и на различни парламентарни асамблеи в цял свят. Тези асамблеи обединяват представители на няколко парламента от един и същ регион.

Бивши председатели

Тук можете да намерите връзки към уебсайтовете на бившите председатели на Европейския парламент.