Карта на сайта 

Лесен достъп до всички страници на Европейския парламент по разнообразни теми.

 
 
 

Бюра за връзка на Европейския парламент 

Европейският парламент разполага с бюро за връзка във всяка държава членка. Ролята на тези бюра е да се повиши информираността за Европейския парламент и Европейския съюз и да се насърчат хората да гласуват на изборите за Европейски парламент.

 
 

Външни отношения 

Европейският парламент поддържа връзка с външни партньори по редица теми, напр. търговия, наблюдения на избори, междупарламентарни отношения в рамките на ЕС и др.

Парламентарни асамблеи 

Европейският парламент е член и на различни парламентарни асамблеи в цял свят. Тези асамблеи обединяват представители на няколко парламента от един и същ регион.

Бивши председатели 

Тук можете да намерите връзки към уебсайтовете на бившите председатели на Европейския парламент.