Přístupnost internetové stránky Evropského parlamentu 

Stránky s informacemi v odkazech "Aktuality" a "Servis pro novináře" jsou od ledna 2009 v souladu s pravidly přístupnosti webových stránek WCAG 2.0, které naleznete na adrese http://www.w3.org/TR/WCAG20/ . Splňují přístupnost úrovně AA.

  • Při tvorbě těchto dokumentů byly využity tyto technologie: XHTML 1.0 (přechodová definice), CSS 2, JavaScript 1.2, JPEG, GIF, PNG a Adobe Flash.
  • Dále byly využity technologie, jejichž užití však není podmínkou přístupu k obsahu: Adobe PDF.

V současné době jsou z obecného pravidla vyňaty následující dva prvky:

  • služba zasílání přátelům, kdy mohou u některých uživatelů vzniknout potíže spojené s přístupností systému "Captcha", způsobené neexistencí zabezpečovacího zařízení formulářů, které je dostupné ve všech 23 jazycích Evropské unie;
  • videozáznamy používané na některých stránkách, u nichž nelze optimalizovat přístupnost.