Přístupnost internetových stránek Europarl

Přístupností internetových stránek se rozumí zajištění toho, aby byly na internetu snadno přístupné informace a funkce co nejširšímu spektru osob z hlediska jejich schopností.

Evropský parlament jakožto organizace veřejné správy usiluje o to, aby zajistil rovný přístup k informacím všem uživatelům, a to i osobám se zdravotním postižením, bez ohledu na zařízení nebo software, který využívají, a na prostředí, v němž pracují, aby tak všichni mohli využívat informace, služby a nástroje, které nabízíme.

Parlament si vytyčil za cíl zajistit přístupnost svých internetových stránek. Aktivně navíc pracujeme na tom, abychom zlepšili komfort všech uživatelů tím, že zvyšujeme přístupnost a využitelnost našich stránek. Zaměřujeme se také na to, aby naše produkty a obsah byly v souladu se stávajícími normami, včetně těch, které jsou stanoveny ve směrnici EU o přístupnosti webových stránek (Úřední věstník EU), která vstoupila v platnost v prosinci 2016.

Tato směrnice stanoví organizacím veřejného sektoru povinnost uplatňovat v případě svých produktů a online nástrojů Stáhnout dokument evropskou normu EN 301 549. Tato norma se zakládá na poslední verzi pokynů ( pokyny pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) 2.1) na úrovni souladu AA.

Pokyny pro přístupnost internetového obsahu vytvořilo konsorcium World Wide Web (W3C) v rámci iniciativy pro bezbariérový web. Jsou určeny všem poskytovatelům, tvůrcům, vývojářům a návrhářům internetového obsahu.

Přístupný obsah by měl splňovat čtyři zásady přístupnosti internetových stránek:

  1. Vnímatelnost – obsah by měl být vnímatelný nejméně jedním smyslem uživatele. Například obrazové materiály jsou popsány prostřednictvím textu pro zrakově postižené uživatele.
  2. Ovladatelnost – obsah lze ovládat prostřednictvím různých nástrojů. Například osoby, které nemohou používat myš, mohou obsah bez problému prohlížet prostřednictvím klávesnice.
  3. Srozumitelnost – používá se jasný a jednoduchý jazyk a předvídatelná a konsistentní rozhraní. Tyto prvky pomáhají lidem s kognitivními poruchami a s poruchami čtení.
  4. Stabilita – internetové stránky nebo aplikace by měly fungovat napříč různými platformami, prohlížeči a zařízeními, a to včetně asistenčních technologií.

Soulad s normami

Tyto internetové stránky jsou optimalizovány tak, aby splňovaly Stáhnout dokument evropskou normu EN 301 549, a jsou částečně v souladu s pokyny pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) 2.1 na úrovni souladu AA.

Měli byste být schopni:

  • zvětšit bez problémů většinu obsahu stránek až na 300 %
  • prohlížet většinu obsahu pouze pomocí klávesnice
  • prohlížet většinu obsahu za použití asistenční technologie, jako je odečítač obrazovky nebo zvětšování obrazu.

I přes naše úsilí o zajištění přístupnosti internetových stránek nemusí být veškerý obsah (jako např. videa na některých stránkách) stále optimalizován. Přístupnost našich internetových stránek neustále sledujeme a soustavně zlepšujeme její prvky.

Zpětná vazba

Pokud se s námi podělíte o své zkušenosti s fungováním našich stránek, pomůžete nám v dalším zlepšování jejich přístupnosti.

Dejte nám vědět, setkáte-li se s nějakými potížemi, pokud potřebujete přístup k informacím, které nejsou dostupné, nebo pokud se vám některý z našich prvků bude zdát obzvláště užitečný. Odpovíme vám v co nejkratší době.