Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Μονάδας Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP), η οποία θα δώσει απάντηση στα ερωτήματά σας για το Κοινοβούλιο, τις θέσεις και τις δραστηριότητές του, την οργάνωση και τους κανόνες του, τις εξουσίες και τις διαδικασίες του.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χώρα σας  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα Γραφείο Συνδέσμου σε κάθε κράτος μέλος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

 

Επικοινωνία με τον webmaster

Ο Webmaster είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της ιστοθέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη σωστή εμφάνιση των σελίδων της, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Είναι ευπρόσδεκτη κάθε παρατήρηση σχετικά με την παρούσα ιστοθέση, καθώς και κάθε υπόδειξή σας για να γίνει πιο εύχρηστη.

Η ιστοθέση περιλαμβάνει ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα για να μπορείτε να μας επισημαίνετε τεχνικά προβλήματα.

Η χρήση της γραμματοθυρίδας πρέπει να αφορά προβλήματα σχετικά με την τεχνική λειτουργία ή την εμφάνιση της ιστοθέσης -"νεκροί" σύνδεσμοι, ανακριβείς πληροφορίες, γλωσσικά λάθη, ελλείψεις στο περιεχόμενο, επιστρεφόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα, ή προβλήματα πρόσβασης.

Θα προσπαθούμε να σας απαντάμε με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.