Juurdepääs Europarli veebisaidile

Veebi juurdepääsetavus tähendab seda, et võimalikult erinevate võimalustega inimestele tagatakse lihtne juurdepääs internetis leiduvale teabele ja funktsioonidele.

Avaliku sektori organisatsioonina püüab Euroopa Parlament tagada kõigile, nii puudega kui ka puudeta kasutajatele võrdse juurdepääsu teabele, olenemata kasutatavast seadmest või tarkvarast ja töökeskkonnast, et kõik saaksid kasutada pakutavat teavet, teenuseid ja vahendeid

Parlament on võtnud kohustuse teha oma veebisaidid juurdepääsetavaks ja töötab aktiivselt selle nimel, et juurdepääsetavuse ja kasutatavuse suurendamisega parandada igaühe kasutajakogemust. See tähendab muu hulgas, et meie tooted ja sisu peavad vastama kehtivatele standarditele, sealhulgas nendele, mis on loetletud 2016. aasta detsembris jõustunud ELi veebi juurdepääsetavuse direktiivis (Euroopa Liidu Teataja).

Direktiivis nõutakse, et avaliku sektori organisatsioonid kohaldaksid oma veebisaitide ja veebipõhiste rakenduste suhtes Laadi dokument alla Euroopa standardit EN 301 549. See standard põhineb veebisisu juurdepääsetavussuuniste kõige värskemal versioonil 2.1 (vastavustase AA).

Veebisisu juurdepääsetavussuunised koostas veebikonsortsium (W3C) veebi juurdepääsetavuse algatuse raames. Need on mõeldud kõigile veebisisu pakkujatele, kirjutajatele, arendajatele ja kujundajatele.

Juurdepääsetav sisu peaks vastama veebi juurdepääsetavuse neljale põhimõttele (nn POUR-põhimõtted, ingl k sõnadest perceivable, operable, understandable, robust):

  1. tajutavus – sisu peaks olema kättesaadav vähemalt ühele kasutaja meeltest; näiteks kirjeldatakse nägemispuudega kasutajate jaoks pilte tekstialternatiiviga;
  2. talitlusvõime – sisu saab kontrollida mitmesuguste vahendite abil; näiteks ainult klaviatuuri abil inimeste puhul, kes ei suuda hiirt kasutada;
  3. mõistetavus – tuleb kasutada selget ja lihtsat keelt ning prognoositavaid ja järjepidevaid liideseid, mis on abiks kognitiivse või lugemispuudega inimestele;
  4. töökindlus – veebisait või rakendus peaks toimima hästi eri platvormide, brauserite ja seadmete ning ka tugitehnoloogia kasutamisel.

Nõuetele vastavus

Veebisaiti optimeeritakse, et kohaldada Laadi dokument alla Euroopa standardit EN 301 549, ja see vastab osaliselt veebisisu juurdepääsusuuniste 2.1 taseme AA standardile.

Suuremal osal veebisaidist peaks olema võimalik:

  • suumida probleemideta kuni 300%,
  • liikuda veebisaidil üksnes klaviatuuri abil,
  • liikuda veebisaidil tugitehnoloogiat, näiteks ekraanilugejat või suurendust kasutades

Hoolimata meie püüdlustest saavutada veebisaidi juurdepääsetavus, ei pruugi teatav sisu, näiteks mõnel leheküljel kasutatavad videod, olla veel optimeeritud. Jälgime pidevalt veebisaidi juurdepääsetavust ja täiustame juurdepääsetavuselemente.

Tagasiside

Teie kogemused aitavad meil veebisaidi juurdepääsetavust veelgi parandada.

Palun andke teada, kui teil tekib probleeme, vajate juurdepääsu kättesaamatule teabele või peate mõnda funktsiooni eriti kasulikuks. Vastame teile niipea kui võimalik.