Jäsenet, elimet ja toiminta  

 

Mikä Euroopan parlamentti on?  

Euroopan parlamentti on ainoa suoraan vaaleilla valittu EU:n toimielin.
Parlamentin 705 jäsentä edustavat unionin kansalaisia.