Europarl-sivuston saavutettavuus

Verkkosaavutettavuudella tarkoitetaan sen varmistamista, että kaikenlaiset ihmiset voivat helposti käyttää internetissä saatavilla olevia tietoja ja toimintoja.

Euroopan parlamentti haluaa julkisen sektorin organisaationa varmistaa, että kaikilla käyttäjillä, myös vammaisilla henkilöillä, on yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa riippumatta siitä, mitä laitetta tai ohjelmistoa he käyttävät ja millaisessa ympäristössä he työskentelevät, jotta he voivat käyttää tarjoamiamme tietoja, palveluja ja välineitä.

Parlamentti on sitoutunut tekemään verkkosivustoistaan saavutettavia, ja pyrimme aktiivisesti parantamaan kaikkien käyttökokemusta lisäämällä sivuston saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Tähän työhön kuuluu muun muassa sen varmistaminen, että noudatamme tuotteitamme ja sisältöjämme koskevia nykystandardeja, muun muassa standardeja, jotka on lueteltu joulukuussa 2016 voimaan tulleessa verkkopalvelujen saavutettavuutta koskevassa EU:n direktiivissä (EU:n virallinen lehti).

Direktiivissä edellytetään, että julkisen sektorin organisaatiot soveltavat verkkosivustoihinsa ja verkkotyökaluihinsa Lataa asiakirja eurooppalaista standardia EN 301 549. Tämä standardi perustuu verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) viimeisimpään versioon 2.1 (ohjeidenmukaisuuden AA-taso).

World Wide Web -konsortio (W3C) laati verkkosisällön saavutettavuusohjeet osana verkon sisällön saavutettavuutta koskevaa aloitetta. Ne on tarkoitettu kaikille verkkosisällön tarjoajille, kirjoittajille, kehittäjille ja suunnittelijoille.

Saavutettavan sisällön on täytettävä verkkosaavutettavuuden neljää periaatetta (”POUR-periaatteet”):

  1. Havaittava – sisällön olisi oltava saavutettavissa ainakin yhden käyttäjän aistin avulla. Esimerkiksi kuvat kuvaillaan vaihtoehtoisella tekstillä näkövammaisia käyttäjiä varten.
  2. Hallittava – sisältöä voidaan hallita erilaisin työkaluin. Esimerkiksi ihmiset, jotka eivät voi käyttää hiirtä, voivat hallita sisältöä käyttäen pelkästään näppäimistöä.
  3. Ymmärrettävä – käytetään selkeää ja yksinkertaista kieltä sekä ennakoitavia ja johdonmukaisia rajapintoja. Tämä auttaa ihmisiä, joilla on kognitiivisia rajoitteita tai lukemisen erityisvaikeus.
  4. Toimintavarma – verkkosivuston tai sovelluksen olisi toimittava hyvin eri alustoilla, selaimilla ja laitteilla, mukaan lukien avustava teknologia.

Standardinmukaisuuden taso

Tämä verkkosivusto on optimoitu Lataa asiakirja eurooppalaisen standardin EN 301 549 soveltamista varten, ja se on osittain verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 AA-tason standardin mukainen.

Käyttäjän pitäisi voida:

  • zoomata melkein koko verkkosivustolla ongelmitta enintään 300 prosenttiin asti
  • navigoida melkein koko verkkosivustolla vain näppäimistöä käyttäen
  • navigoida melkein koko verkkosivustolla käyttäen avustavaa teknologiaa, kuten näytönlukijaa tai näytönsuurentajaa.

Vaikka pyrimmekin verkkosaavutettavuuteen, tiettyjä sisältöjä, kuten joillakin sivuilla käytettyjä videoita, ei ehkä ole vielä optimoitu. Seuraamme jatkuvasti verkkosivustomme saavutettavuutta ja teemme saavutettavuusominaisuuksia koskevia parannuksia.

Palaute

Kokemuksistasi raportoiminen auttaa meitä parantamaan entisestään verkkosivustomme saavutettavuutta.

Jos kohtaat ongelmia, jos tarvitset tietoa, joka ei ole saavutettavissa, tai jos pidät jotakin sivustomme ominaisuutta erityisen hyödyllisenä, kerro siitä meille. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian.