Europarl-sivuston saavutettavuus 

Tiedotussivuston osat "Etusivu" ja "Lehdistöpalvelu" ovat tammikuusta 2009 lähtien olleet verkkosisällön saavutettavuusohjeiden WCAG 2.0 mukaiset. Kyseiset ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.w3.org/TR/WCAG20/ . Sivut täyttävät vaatimustenmukaisuustason kaksois-A.

  • Kyseiset sivut perustuvat seuraaviin tekniikoihin: XHTML 1.0 (tilapäinen), CSS 2, JavaScript 1.2, JPEG, GIF, PNG ja Adobe Flash.
  • Lisäksi käytetään Adobe PDF -tekniikkaa, jonka käyttö ei kuitenkaan ole sisällön saatavuuden kannalta välttämätöntä.

Nykyisin yleissäännöstä on kaksi poikkeusta:

  • Kerro kaverille -palvelun yhteydessä käytetään captcha-suojausta, sillä 23:lla Euroopan unionin kielellä saatavia lomakkeita ei ole suojattu muulla tavoin. Captcha-suojaus saattaa aiheuttaa tietyille käyttäjille saavutettavuusongelmia.
  • Tietyillä sivuilla käytetyt videot, joiden saavutettavuutta ei kenties ole varmistettu parhaalla mahdollisella tavalla.