Sivustokartta 

Löydät täältä vaivatta kaikki Euroopan parlamentin aihekohtaiset etusivut.

 
 
 

Euroopan parlamentin yhteystoimistot 

Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto jokaisessa jäsenvaltiossa. Toimistojen tehtävänä on lisätä tietoisuutta Euroopan parlamentista ja Euroopan unionista ja kannustaa äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa.

 
 

Lainsäädäntötyö 

Löydät täältä kaikki välineet, joiden avulla voi seurata parlamentin lainsäädäntötyötä.

Ulkosuhteet 

Euroopan parlamentti tekee yhteistyötä ulkopuolisten kumppanien kanssa esimerkiksi kauppaa, vaalitarkkailua ja EU:n parlamenttien välisiä suhteita koskevissa asioissa.

Parlamentaariset edustajakokoukset 

Euroopan parlamentti on jäsenenä myös monissa parlamentaarisissa edustajakokouksissa eri puolilla maailmaa. Niihin kokoontuu eri parlamenttien edustajia samalta alueelta.