Mapa suímh 

Faigh rochtain éasca ar leathanaigh uile Pharlaimint na hEorpa maidir le réimse leathan topaicí.

 
 
 • Nuacht 

  Fáilte go suíomh nuachta Pharlaimint na hEorpa, a chuireann ábhair ar fáil d’iriseoirí mar aon le hinneachar atá oiriúnach do chách.

 • Feisirí 

  Aimsigh na Feisirí atá agat agus foghlaim níos mó faoina gcuid oibre agus freagrachtaí.

 • Maidir leis an bParlaimint 

  Foghlaim níos mó faoi chumhachtaí, faoi eagraíocht agus faoi stair Pharlaimint na hEorpa chomh maith lena chion tairbhe do chearta an duine agus don daonlathas.

 • Seisiún iomlánach 

  Príomhleathanach shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa do shuíonna iomlánacha. Beoshruthú, liosta nuashonraithe na gcainteoirí, nuacht ó na suíonna iomlánacha, faisnéis agus doiciméid.

 • Coistí 

  Príomhleathanach choistí Pharlaimint na hEorpa. An nuacht is déanaí, naisc chuig doiciméid agus físeáin de chruinnithe coiste.

 • Toscaireachtaí 

  Fearann an Cathaoirleach ar Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí Pharlaimint na hEorpa fáilte romhat chuig suíomh gréasáin na 44 thoscaireachta a nascann an Pharlaimint leis an saol mór.

 • Faoi do réir 

  Foghlaim conas dul i dteagmháil leis an bParlaimint, achainí a chur isteach, rochtain a fháil ar dhoiciméid nó oibriú dúinn.

 • Multimedia Centre 

  Is foinse luachmhar é an Lárionad Ilmheán agus tá ar fáil ann eolas, píosaí scannánaíochta, físeáin agus grianghraif a bhaineann leis na scéalta nuachta is déanaí ó Pharlaimint na hEorpa.

 • Conarthaí agus deontais 

  Foghlaim tuilleadh faoi phróisis soláthair phoiblí, chonarthaí agus dheontais Pharlaimint na hEorpa.

 • An traein reachtach 

  Taispeánann Traein Reachtach Pharlaimint na hEorpa an dul chun cinn atá déanta ar chomhaid reachtacha arna sainaithint i dtosaíochtaí Pharlaimint na hEorpa.

 • An tUachtarán 

  David Maria SASSOLI, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa: an nuacht is déanaí, na preaseisiúintí agus na hóráidí.

 • An tArd-Rúnaí 

  Ard-Rúnaí Pharlaimint na hEorpa: an nuacht is déanaí, na preaseisiúintí agus na hóráidí.

 • Tairseach na n-achainíocha 

  Faigh amach conas achainí a thionscnamh agus conas aird Pharlaimint na hEorpa a tharraingt ort féin.

 • Meitheal Mhachnaimh 

  Ag cumhachtú trí eolas. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Sheirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa

 • Cuairteanna 

  Tabhair cuairt ar institiúid AE a dhéanann ionadaíocht ar shaoránaigh na hEorpa. Fáiltíonn Parlaimint na hEorpa roimh chuairteoirí grúpa agus aonair sa Bhruiséil, in Strasbourg agus i Lucsamburg.

 • EP NewsHub 

  Comhbhailitheoir nuachta is ea Mol nuachta na Parlaiminte ina mbailítear na míreanna uile a fhoilsíonn Feisirí, grúpaí polaitiúla agus seirbhísí nuachta Pharlaimint na hEorpa.

 • Clár Poiblí na nDoiciméad 

  Faisnéis faoin mbunús dlí maidir le rochtain a fháil ar dhoiciméid agus ar láithreán gréasáin chlár poiblí dhoiciméid Pharlaimint na hEorpa.

 • An Pharlaimint beo ar líne 

  Féach ar imeachtaí á sruthú beo díreach ó Pharlaimint na hEorpa.

 • Léigh faoin Aontas Eorpach 

  Tugann na Bileoga Eolais forléargas ar an lánpháirtíocht Eorpach agus ar ról Pharlaimint na hEorpa.

 • Tréimhsí Oiliúna 

  Déan iarratas ar sheal oiliúna Schuman i bParlaimint na hEorpa i mí an Mheithimh nó i mí na Samhna ar leathanach na n-iarratas againn.

 

Oifigí idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa 

Tá oifig eolais ag Parlaimint na hEorpa i ngach Ballstát. Is é atá de ról leo cur leis an bhfeasacht maidir le Parlaimint na hEorpa agus leis an Aontas Eorpach agus daoine a spreagadh chun vótáil a dhéanamh i dtoghcháin pharlaiminteacha Eorpacha.

 
 

Caidreamh Seachtrach 

Déanann Parlaimint na hEorpa idirchaidreamh le comhpháirtithe seachtracha ar ábhair éagsúla, e.g. trádáil, breathnóireacht toghchán, caidreamh idirpharlaiminteach laistigh den Aontas.

Na tionóil pharlaiminteacha 

Tá Parlaimint na hEorpa ina comhalta freisin de thionóil pharlaiminteacha éagsúla ar fud an domhain. Tugann siad le chéile ionadaithe ó pharlaimintí éagsúla ar den réigiún céanna iad l.