Mapa suímh 

Faigh rochtain éasca ar leathanaigh uile Pharlaimint na hEorpa maidir le réimse leathan topaicí.

 
 
 

Oifigí idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa 

Tá oifig eolais ag Parlaimint na hEorpa i ngach Ballstát. Is é atá de ról leo cur leis an bhfeasacht maidir le Parlaimint na hEorpa agus leis an Aontas Eorpach agus daoine a spreagadh chun vótáil a dhéanamh i dtoghcháin pharlaiminteacha Eorpacha.

 
 

Caidreamh Seachtrach 

Déanann Parlaimint na hEorpa idirchaidreamh le comhpháirtithe seachtracha ar ábhair éagsúla, e.g. trádáil, breathnóireacht toghchán, caidreamh idirpharlaiminteach laistigh den Aontas.

Na tionóil pharlaiminteacha 

Tá Parlaimint na hEorpa ina comhalta freisin de thionóil pharlaiminteacha éagsúla ar fud an domhain. Tugann siad le chéile ionadaithe ó pharlaimintí éagsúla ar den réigiún céanna iad l.