Toegankelijkheid van de website Europarl

Webtoegankelijkheid betekent dat mensen met zeer uiteenlopende vaardigheden gemakkelijk toegang hebben tot informatie en functies op internet.

Als organisatie in de publieke sector streeft het Europees Parlement ernaar alle mensen, met of zonder handicap en ongeacht het apparaat of de software die zij gebruiken en de omgeving waarin zij werken, in gelijke mate toegang te verschaffen tot de informatie, de diensten en de instrumenten die het Parlement beschikbaar stelt

Het Europees Parlement is vastbesloten zijn websites toegankelijk vorm te geven en werkt actief aan meer gebruiksvriendelijkheid voor iedereen door de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de websites te verbeteren. Dit houdt onder meer in ervoor te zorgen dat het Europees Parlement voldoet aan de geldende normen voor producten en inhoud, waar ook de in de EU-richtlijn webtoegankelijkheid (Publicatieblad van de EU) vastgestelde normen onder vallen. Deze richtlijn is in december 2016 in werking getreden.

Op grond van deze richtlijn moeten organisaties in de publieke sector de Download dit document Europese norm EN 301 549 toepassen op hun websites en online-instrumenten. Deze norm berust op de nieuwste versie van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, voor conformiteitsniveau AA.

De Web Content Accessibility Guidelines zijn in het kader van het webtoegankelijkheidsinitiatief opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) Ze zijn gericht op alle mensen die webinhoud aanbieden, schrijven, ontwikkelen en ontwerpen.

Toegankelijke inhoud moet voldoen aan de vier beginselen van webtoegankelijkheid:

  1. Waarneembaar – inhoud moet met minstens één zintuig van de mens waarneembaar zijn. Beelden worden bijvoorbeeld met een alternatieve tekst beschreven voor personen met een visuele beperking.
  2. Bedienbaar – inhoud moet met meerdere middelen bestuurd kunnen worden. Personen die geen gebruik van de muis kunnen maken, kunnen bijvoorbeeld alleen via het toetsenbord toegang tot inhoud krijgen.
  3. Begrijpelijk – gebruik heldere en eenvoudige taal en voorspelbare en consistente interfaces. Dit helpt mensen met een cognitieve of leesbeperking.
  4. Solide – de website of app moet goed werken, ongeacht het platform, de browser of het apparaat, ook met ondersteunende technologie.

Stand van naleving van de voorschriften

Deze website wordt geoptimaliseerd voor toepassing van de Download dit document Europese norm EN 301 549 en voldoet ten dele aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, voor het niveau AA.

Het volgende moet mogelijk zijn:

  • probleemloze vergroting van de inhoud van de website tot 300 %;
  • het bekijken van het grootste gedeelte van de website door uitsluitend het toetsenbord te gebruiken;
  • het bekijken van het grootste gedeelte van de website met ondersteuningstechnologie zoals een screenreader of een loep.

Ondanks de inspanningen van het Europees Parlement om de website toegankelijk te maken, is bepaalde inhoud, zoals video’s die op bepaalde pagina’s staan, nog niet geoptimaliseerd. Het Parlement houdt voortdurend toezicht op de toegankelijkheid van de website en blijft de toegankelijkheid verbeteren.

Feedback

Door uw ervaringen te melden, kunt u het Europees Parlement helpen de toegankelijkheid van de website verder te verbeteren.

Laat het ons weten wanneer u problemen tegenkomt, wanneer u toegang tot ontoegankelijke informatie wilt hebben of wanneer u bepaalde functies bijzonder nuttig vindt. Wij reageren zo snel mogelijk.