Mapa witryny 

Skorzystaj z dogodnego dostępu do wszystkich stron Parlamentu Europejskiego dotyczących różnorodnych tematów.

 
 
 

Biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego 

W każdym państwie członkowskim znajduje się biuro kontaktowe Parlamentu Europejskiego. Jego zadaniem jest informowanie społeczeństwa na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, a także zachęcanie obywateli do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 
 

Prace ustawodawcze 

Znajdź wszystkie źródła potrzebne do śledzenia prac ustawodawczych Parlamentu.

Stosunki zewnętrzne 

Parlament Europejski współpracuje z partnerami zewnętrznymi w wielu różnych kwestiach, takich jak handel, obserwacja wyborów, stosunki międzyparlamentarne w UE.

Zgromadzenia parlamentarne 

Parlament Europejski wchodzi też w skład różnych zgromadzeń parlamentarnych na całym świecie. Skupiają one przedstawicieli parlamentów z tego samego regionu.