Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Prístupnosť webovej stránky Europarl

 

Stránky informačných priestorov Aktuality a Tlačové oddelenie sú od januára 2009 v súlade s pravidlami o prístupnosti webu WCAG 2.0, ktoré sú k dispozícii na adrese http://www.w3.org/TR/WCAG20/. Zhoda stránky dosahuje úroveň AA.


  • Dokumenty využívajú technológie: XHTML 1.0 (Transitional), CSS 2, JavaScript 1.2, JPEG, GIF, PNG a Adobe Flash.
  • Tiež využívanými technológiami, ktorých používanie však nie je nevyhnutné pre prístupnosť obsahu, sú: Adobe PDF.

V súčasnosti predstavujú výnimku zo všeobecného pravidla dve zložky:


  • služba poslať priateľovi, pri ktorej z dôvodu neexistencie riešenia pre zabezpečenie tlačív dostupných v 23 jazykoch Európskej únie môže používanie systému "Captcha" určitým používateľom vytvárať prístupové problémy;
  • videá používané na určitých stránkach, ktoré možno z hľadiska prístupnosti nebudú vždy optimalizované.