Kontakt

Na Európsky parlament sa môžete obrátiť prostredníctvom oddelenia pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP), ktoré vám poskytne odpovede na vaše otázky týkajúce sa Parlamentu, jeho pozícií a činností, organizácie a pravidiel, právomocí a postupov.

 

Európsky parlament vo vašej krajine  

Európsky parlament má styčnú kanceláriu v každom členskom štáte. Čo to znamená v praxi?

 

Obráťte sa na správcu siete

Správca je zodpovedný za riadne fungovanie webovej stránky Európskeho parlamentu, správne zobrazenie jej obsahu, ako aj za ďalší vývoj parlamentného webu. Vrelo uvítame vaše poznámky a návrhy na jeho vylepšenie.

Na technické problémy nás môžete upozorniť zaslaním správy do elektronickej poštovej schránky.

Správy sa musia týkať technických aspektov fungovania stránok a zobrazenia ich obsahu - nefunkčné odkazy, nepresné informácie, jazykové nedostatky, chýbajúce údaje, vracajúce sa maily, ako aj problémy s prístupom na stránky.

Vynasnažíme sa vám odpovedať čo najskôr.