Mapa stránky 

Jednoduchý prístup ku všetkým stránkam Európskeho parlamentu o širokej škále tém.

 
 
 

Styčné kancelárie Európskeho parlamentu 

Európsky parlament má styčnú kanceláriu v každom členskom štáte. Their role is to raise awareness of the European Parliament and the European Union and to encourage people to vote in European parliamentary elections.

 
 

Legislatívna činnosť 

Nájsť všetky zdroje potrebné na sledovanie legislatívnej činnosti Parlamentu.

Parlamentné zhromaždenia 

Európsky parlament je tiež členom rôznych parlamentných zhromaždení na celom svete. Združujú zástupcov viacerých parlamentov z toho istého regiónu.