Dostopnost spletišča Europarl

Spletna dostopnost je zagotavljanje enostavnega dostopa do informacij in funkcij, ki so na voljo na internetu, čim več ljudem, ki imajo zelo različne sposobnosti.

Evropski parlament je organizacija javnega sektorja, zato želi zagotoviti enak dostop do informacij za vse uporabnike, tako invalide kot ostale ljudi, ne glede na napravo ali programsko opremo, ki jo uporabljajo, in na okolje, v katerem delajo, tako da lahko uporabljajo podatke, storitve in orodja, ki jim jih nudimo.

Parlament se je zavezal, da bodo njegova spletišča široko dostopna, zato si dejavno prizadevamo za izboljšanje uporabniške izkušnje za vse s povečanjem dostopnosti in uporabnosti. Ta prizadevanja vključujejo tudi izpolnjevanje veljavnih standardov za naše izdelke in vsebine, vštevši tiste, ki so navedeni v direktivi EU o spletni dostopnosti (Uradni list EU), ki je začela veljati decembra 2016.

V direktivi je za organizacije javnega sektorja določeno, da na svojih spletiščih in pri svojih spletnih orodjih uporabljajo Prenesi dokument evropski standard EN 301 549. Ta standard temelji na najnovejši različici smernic za dostopnost spletnih vsebin (WCAG) 2.1, in sicer raven skladnosti AA.

Smernice za dostopnost spletnih vsebin je pripravil Konzorcij za svetovni splet (W3C) kot del pobude za spletno dostopnost. Namenjene so vsem ponudnikom spletnih vsebin, piscem, razvijalcem in oblikovalcem.

Dostopne vsebine morajo izpolnjevati štiri načela spletne dostopnosti:

  1. Zaznavnost – vsebina bi morala biti zaznavna za vsaj enega od uporabnikovih čutov. Tako so na primer fotografije opisane z alternativnim besedilom za slabovidne uporabnike.
  2. Nadzorljivost – vsebino je mogoče nadzorovati z različnimi orodji. Tako lahko recimo ljudje, ki ne morejo uporabljati miške, uporabljajo samo tipkovnico.
  3. Razumljivost – uporabljajo se jasen in preprost jezik ter predvidljivi in dosledni vmesniki. To pomaga ljudem s kognitivnimi ali bralnimi motnjami.
  4. Robustnost – spletišče ali aplikacija bi morala dobro delovati na različnih platformah, brskalnikih in napravah, vključno s podpornimi tehnologijami.

Stopnja skladnosti

To spletišče je optimizirano za uporabo Prenesi dokument Evropskega standarda EN 301 549 in je delno skladno z stopnjo AA standard iz smernic za dostopnost spletnih vsebin (WCAG) 2.1.

Moralo bi biti mogoče:

  • po večini spletišča brez težav povečati pogled do 300 %,
  • po večini spletišča krmariti zgolj z uporabo tipkovnice,
  • po večini spletišča krmariti z uporabo podporne tehnologije, kot je bralnik zaslona ali povečevalec.

Kljub našim prizadevanjem, da bi zagotovili popolno dostopnost našega spletišča, morda nekatere vsebine, kot npr. video posnetki, ki se uporabljajo na nekaterih straneh, še niso optimizirane. Nenehno spremljamo dostopnost našega spletišča in še naprej izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti.

Povratne informacije

Dostopnost bomo lahko še bolj izboljšali, če nam poročate o vaših izkušnjah z našim spletiščem.

Sporočite nam, če boste naleteli na kakšno težavo, če potrebujete dostop do informacij, ki so nedosegljive, ali če se vam zdi katera od naših storitev še posebej uporabna. Odgovorili vam bomo, kakor hitro bo mogoče.