Webbplatsen Europarls tillgänglighet

Webbtillgänglighet innebär att människor med vitt skilda förmågor lätt ska få tillgång till information och funktioner på internet.

Europaparlamentet är en offentlig organisation och vi vill därför försäkra oss om att alla användare – med eller utan funktionsnedsättning – får samma tillgång till information, oavsett vilken utrustning eller programvara de använder eller vilken miljö de arbetar i. Alla ska kunna ta del av den information, de tjänster och de verktyg som vi tillhandahåller.

Parlamentet engagerar sig för att göra sina webbplatser tillgängliga och vi arbetar aktivt för att förbättra varje besökares användarupplevelse genom ökad tillgänglighet och användbarhet. En del av detta arbete går ut på att se till att vi uppfyller befintliga standarder för våra produkter och vårt innehåll, inklusive de som anges i EU-direktivet om webbtillgänglighet (Europeiska unionens officiella tidning), som trädde i kraft i december 2016.

Enligt direktivet ska offentliga organisationer tillämpa Ladda ner dokumentet europeisk standard EN 301 549 för sina webbplatser och onlineverktyg. Denna standard bygger på den senaste versionen av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll 2.1, överensstämmelsegrad AA.

Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll utarbetades av World Wide Web Consortium (W3C) som en del av initiativet för webbtillgänglighet. Riktlinjerna ska användas av alla leverantörer, författare, utvecklare och designer av webbinnehåll.

För att ett innehåll ska vara tillgängligt bör de fyra principerna för webbtillgänglighet vara uppfyllda. Innehållet ska vara

  1. möjligt att uppfatta – användaren bör uppfatta innehållet med åtminstone ett av sina sinnen. Bilder beskrivs t.ex. med en alternativ text för användare med nedsatt syn.
  2. hanterbart – innehållet kan hanteras med hjälp av många olika verktyg. För människor som inte kan använda ett musverktyg ska det t.ex. räcka med att bara använda tangentbordet.
  3. begripligt – språket ska vara tydligt och enkelt och gränssnittet ska vara förutsägbart och konsekvent. Detta är en stor hjälp för människor med kognitiva funktionsnedsättningar eller lässvårigheter.
  4. robust – webbplatsen eller appen bör fungera utan problem på olika plattformar och enheter och i olika webbläsare, inklusive tekniska hjälpmedel.

Överensstämmelse

Denna webbplats har optimerats för att Ladda ner dokumentet europeisk standard EN 301 549 ska kunna tillämpas och överensstämmer delvis med AA-standarden i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll 2.1.

Du ska kunna

  • zooma in med 300 % utan problem på webbplatsen
  • navigera på större delen av webbplatsen genom att bara använda ditt tangentbord
  • navigera på större delen av webbplatsen med hjälp av hjälpmedel som skärmläsare eller förstoringsglas.

Trots att vi anstränger oss för att göra webbplatsen tillgänglig, kan det hända att en del innehåll på några sidor, t.ex. videoklipp, ännu inte optimerats. Vi ser ständigt över webbtillgängligheten och förbättrar tillgänglighetsfunktionerna löpande.

Återkoppling

Genom att berätta för oss hur du upplever vår webbplats kan du hjälpa oss förbättra webbtillgängligheten.

Meddela oss om du stöter på några problem, behöver få tillgång till information som inte är tillgänglig eller tycker att någon av våra funktioner är särskilt användbar. Vi svarar dig så snart vi kan.