Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με αυτό το θεσμικό όργανο και τις δραστρηριότητές του. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης και σε ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική για την προστασία του απορρήτου ενημερώνει τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου Europarl (υπό το όνομα χώρου «europarl.europa.eu») και τους επισκέπτες των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ποιες πληροφορίες θα μπορούσαμε να συλλέξουμε σχετικά με αυτούς, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες και τις επιλογές που έχουν για τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχουν. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει επίσης δικτυακούς τόπους που δεν φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο «europarl.europa.eu», αλλά σε εξωτερικά ονόματα χώρου. H ισχύουσα πολιτική για την προστασία του απορρήτου δεν ισχύει για αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

    

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Ποια είναι η πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον παρόντα δικτυακό τόπο; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογότυπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Βρείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του περιεχομένου του.

    

Προστασία των δεδομένων

Ποια νομοθεσία πρέπει να ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων; Μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας;

Ελέγξτε τις εγγυήσεις που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό του τόπο.

    

Πολιτική σχετικά με τα cookies

Χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο cookies στον δικτυακό του τόπο; Τι είναι τα cookies; Τι είδους cookies υπάρχουν;

Περιγράφουμε αναλυτικά την πολιτική μας για τα cookies.

    

Συμφωνία συναίνεσης

Πώς μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies ανάλυσης τα οποία εγκατέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Συμβουλευθείτε τον οδηγό για να μάθετε πώς να μην παρακολουθείστε.

    

Κατάλογος cookies

Ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Ποιοι είναι οι στόχοι αυτών των cookies; Ποιο είναι το είδος των δεδομένων που καταγράφουν και για πόσο χρονικό διάστημα;
Ο κατάλογος αυτός απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας.

    

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ποια είναι η αρμόδια αρχή για την προστασία των πληροφοριών και του απορρήτου σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεριμνά για την προστασία του απορρήτου σας. Ανακαλύψτε τους ρόλους και τα καθήκοντα του.

    

Ασφάλεια και πρόσβαση

Όταν βρίσκεστε στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο καταγράφει τα προσωπικά δεδομένα; Υπάρχει σύστημα βιντεοεπιτήρησης;

Επειδή η ιδιωτική σας ζωή είναι εξίσου σημαντική με την ασφάλειά σας, δείτε πως το Κοινοβούλιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σας προστατεύσει.