Πολιτική απορρήτου 

Η εν λόγω πολιτική ιδιωτικότητας ισχύει για τους ιστοτόπους Europarl («europarl.europa.eu»). Σας ενημερώνει για τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε σχετικά με εσάς, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε και πώς μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει επίσης ιστοτόπους εκτός του «europarl.europa.eu». H παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας δεν ισχύει για αυτούς τους ιστοτόπους.

    

Ιδιωτικότητα προστασίας δεδομένων

Ποια νομοθεσία οφείλουμε να ακολουθούμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων; Μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας μας; 

Ελέγξτε τις εγγυήσεις που προσφέρουμε για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας.

    

Πολιτική σχετικά με τα cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στους ιστοτόπους μας;

Πώς μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies ανάλυσής μας;

Περιγράφουμε αναλυτικά την πολιτική μας για τα cookies.

    

Κατάλογος cookies

Ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούμε; Ποιος είναι ο σκοπός αυτών των cookies; Ποιο είναι το είδος των δεδομένων που καταγράφουν και για πόσο χρονικό διάστημα;

Ο κατάλογος αυτός απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας.