Κατάλογος cookies 

Ποια τεχνικά cookies και τα cookies περιόδου λειτουργίας χρησιμοποιούμε; 

Τα cookies αυτά αποθηκεύονται μόνο κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας.

JSESSIONID

Σκοπός: Χρησιμοποιούνται για να διατηρείται ασφαλής η συνεδρία σας καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, 

Διάρκεια: Διαγράφονται μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή

LFR_SESSION_STATE_20120

Σκοπός: Χρησιμοποιούνται για να διατηρείται ασφαλής η συνεδρία σας καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, 

Διάρκεια: Διαγράφονται μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή

SERVERID

Σκοπός: Χρησιμοποιούνται για να διατηρείται ασφαλής η συνεδρία σας καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, 

Διάρκεια: Διαγράφονται μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή

[cms+name_of_the_website]route

Σκοπός: Χρησιμοποιούνται για να διασφαλίζεται σωστή εξισορρόπηση φόρτου στους διακομιστές μας.

Η ονομασία αυτού του cookie ποικίλλει ανάλογα με τον ιστότοπο. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τηρεί τον ακόλουθο μορφότυπο «cms + ονομασία του ιστότοπου +διαδρομή»

Διάρκεια: Διαγράφονται μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή

Ποια cookies προτιμήσεων χρησιμοποιούμε;
Τα cookies αυτά είναι μόνιμα.

Europarlcookiepolicysagreement

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την καταγραφή της επιλογής σας σχετικά με τα cookies ανάλυσής μας.

Διάρκεια: 13 μήνες

COOKIE_SUPPORT

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την καταγραφή της επιλογής σας σχετικά με τα cookies ανάλυσής μας.

Διάρκεια: 13 μήνες

europarl_cookies_accepted

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την καταγραφή της επιλογής σας σχετικά με τα cookies ανάλυσής μας.

Διάρκεια: 13 μήνες

PRIVACY_REFUSED20143

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την καταγραφή της επιλογής σας σχετικά με τα cookies ανάλυσής μας.

Διάρκεια: 13 μήνες

PRIVACY_READ20143

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την καταγραφή της επιλογής σας σχετικά με τα cookies ανάλυσής μας.

Διάρκεια: 13 μήνες

[name_of_the_website]language

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει τη γλώσσα στην οποία εμφανίζεται ο ιστότοπος.

Η ονομασία αυτού του cookie ποικίλλει ανάλογα με τον ιστότοπο. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τηρεί τον ακόλουθο μορφότυπο: «ονομασία του δικτυακού τόπου + γλώσσα» (name of the website + language).

Διάρκεια: 12 μήνες

GUEST_LANGUAGE_ID

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει τη γλώσσα στην οποία εμφανίζεται ο ιστότοπος.

Η ονομασία αυτού του cookie ποικίλλει ανάλογα με τον ιστότοπο. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τηρεί τον ακόλουθο μορφότυπο: «ονομασία του δικτυακού τόπου + γλώσσα» (name of the website + language).

Διάρκεια: 12 μήνες

ep_easy_feedback

Σκοπός: Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το αν έχετε ήδη απαντήσει σε έρευνα σε αναδυόμενο παράθυρο, ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου.

Διάρκεια: 100 ημερών

Ποια cookies ανάλυσης χρησιμοποιούμε;

Το AT Internet είναι το εργαλείο ανάλυσης του διαδικτύου το οποίο επιλέξαμε για την παρακολούθηση των ιστοτόπων μας

Διαμορφώσαμε αυτό το εργαλείο με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας. Για παράδειγμα, εφαρμόσαμε την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης πρωτοκόλλου IP, αποκόπτοντας αυτομάτως την τελευταία οκτάδα (τα τρία τελευταία ψηφία) από τη διεύθυνση IP κάθε επισκέπτη, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ταυτοποίηση ενός επισκέπτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μόνο στοιχείο τη διεύθυνση IP.

Τα μόνα δεδομένα που ανιχνεύουμε είναι τα ακόλουθα, πάντα με σκοπό τη βελτίωση των ιστοτόπων μας μέσω συγκεντρωτικών και ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητες των επισκεπτών.

 • Διεύθυνση IP (ανωνυμοποιημένη)
 • Πηγές (τύποι, εκστρατείες, τομείς,...)
 • Περιεχόμενο που βλέπουν οι χρήστες (τίτλος της σελίδας, ρυθμίσεις έκδοσης των σελίδων, χρονοδιάδρομος, Ενιαίος Εντοπιστής Πόρου (URL) και κανονικός URL, γλώσσα,...)
 • Γεωεντοπισμός (χώρα, περιφέρεια, πόλη)
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά (συσκευές, λειτουργικό σύστημα, φυλλομετρητές, μέγεθος οθόνης χρήστη,...)
 • Περίοδοι (ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης στον τόπο, ζώνη ώρας χρήστη)
 • Εκστρατείες
 • Αναζήτηση στον ιστότοπο
 • Συμβάντα (κλικ στο περιεχόμενό μας, στα κουμπιά δράσης,...)
 • Αρχεία που επιλέχθηκαν και μεταφορτώθηκαν
 • Τομείς (σύνδεσμοι προς εξωτερικό ιστότοπο, παραπεμπτικός ιστότοπος)

Για την αποδοχή ή την απόρριψη των αναλυτικών cookies μας, πηγαίνετε στη σελίδα Πολιτική σχετικά με τα cookies

Όλα τα cookies του AT Internet παρατίθενται κατωτέρω.

atidvisitor

Σκοπός: Παρακολουθεί τις επιδόσεις των σελίδων που επισκέπτονται οι χρήστες των ιστοτόπων του Κοινοβουλίου.

Διάρκεια: 13 μήνες

atuserid

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ανώνυμης ID του επισκέπτη στους ιστοτόπους του Κοινοβουλίου.

Διάρκεια: 13 μήνες

atreman

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί αν υπάρχει προηγούμενη εκστρατεία στη μνήμη.

Διάρκεια: 30 ημέρες

atsession

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την καταγραφή του καταλόγου των νέων εκστρατειών που απαντώνται κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης, ώστε να αποφεύγεται η μέτρηση της ίδιας εκστρατείας αρκετές φορές.

Διάρκεια: 30 λεπτά

Ποια cookies χρησιμοποιούμε για την απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου;

Ως μέρος του δημοκρατικού μας έργου, διασφαλίζουμε τη ζωντανή μετάδοση και την καταγραφή όλων των συζητήσεων, όπως των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των επιτροπών, αλλά και συγκεκριμένων εκδηλώσεων που διεξάγονται στα κτίριά μας.

Δύο εταιρείες έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη και την υποστήριξη της πλατφόρμας μεταδόσεων (webstreaming):

 • Η Arbor Media για την απευθείας μετάδοση καθαυτή (https://www.arbormedia.nl)
 • Η Vidneo για τη διάθεση της ροής μετάδοσης και των μαγνητοσκοπημένων βίντεο μέσω του ιστοτόπου Multimedia Centre (https://www.vidneo.tc)

Επιλέξαμε τις δύο αυτές εταιρείες μετά από μια αυστηρή διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας πρόσφεραν εγγυήσεις όσον αφορά την ασφάλεια ΤΠ, αλλά και την προστασία των δεδομένων.

Οι δύο αυτές εταιρείες τοποθετούν ορισμένα cookies, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

Αυτά παρατίθενται κατωτέρω:

EmbedPlayer.UserBandwidth

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της ποιότητας του βίντεο που προσφέρεται στον χρήστη σύμφωνα με το εύρος ζώνης που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του κέντρου πολυμέσων.

Διάρκεια: Διαγράφεται μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή

EU_CART_ID

Σκοπός:Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των μέσων που έχουν επιλεγεί από μη συνδεδεμένο χρήστη κατά τη διάρκεια της φάσης σύνδεσης.

Διάρκεια: 12 μήνες

media_pref_format_* (all)

Σκοπός:Χρησιμοποιείται για να θυμάται τον τελευταίο μορφότυπο μέσων και την ποιότητα που επιλέξατε.

Διάρκεια: 12 μήνες

Ποια δεδομένα χρησιμοποιούμε από τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας;

Για λόγους τεχνικής ασφάλειας, επιδόσεων και παροχής βοήθειας στους χρήστες, καταγράφουμε τις δραστηριότητες των τεχνικών υποδομών και των εφαρμογών μας.

Ωστόσο, περιορίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Τα μόνα προσωπικά δεδομένα που ανιχνεύουμε σχετικά με τις υποδομές μας, πάντα με στόχο την ασφάλεια και την παρακολούθηση, είναι τα ακόλουθα:

 • διεύθυνση IP
 • ημερομηνία και ώρα της σύνδεσης
 • τμήμα του ιστοτόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισκέφτηκε ο χρήστης
 • λειτουργικό σύστημα
 • σύνδεση στις εφαρμογές μας
 • όγκος φορτωθέντων δεδομένων
 • διεύθυνση IP του δικτυακού τόπου
 • Πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε (http· https· rtmp, κ.λπ.)

Τα δεδομένα καταγράφονται σε καθημερινά αρχεία καταγραφής τα οποία διατηρούμε ζωντανά για διάστημα μεταξύ τριάντα ημερών και έξι μηνών. Στη συνέχεια, αρχειοθετούνται σε εφεδρικό αντίγραφο για περίοδο μεταξύ έξι μηνών και ενός έτους. Διαγράφουμε αυτόματα αυτά τα δεδομένα στο τέλος της καθορισμένης περιόδου.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τις εφαρμογές μας κοινοποιούνται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) μέσω ειδικής διαδικασίας κοινοποίησης που είναι αποθηκευμένη στο «Μητρώο προστασίας δεδομένων».