Πολιτική σχετικά με τα cookies 

Cookies και καταγραφές των εξυπηρετητών 

Cookies

Ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκαθιστά τα cookies για να διευκολύνει ή να ενισχύσει ορισμένες λειτουργίες που προσφέρονται εντός των ιστοσελίδων του.

Εκτός από τα μόνιμα cookies ή τα cookies περιόδου λειτουργίας που απαιτούνται, εγκαθιστούμε, επίσης, cookies ανάλυσης για την παρακολούθηση της πλοήγησης των χρηστών μας και τη βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας τους κατά την επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο.

Τα cookies ανάλυσης προστίθενται από το εργαλείο ανάλυσης που χρησιμοποιούμε, το «Web Analytics tool, AT Internet», και θεωρούνται cookies τρίτων. Μας βοηθούν να προετοιμάσουμε συγκεντρωτικές και ανώνυμες στατιστικές εκθέσεις σχετικά με την πλοήγηση των επισκεπτών μας.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τον κατάλογο όλων των cookies που χρησιμοποιούνται στις σελίδες μας ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο:

Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε cookies ανάλυσης που θα προστεθούν στη συσκευή σας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

Καταγραφές εξυπηρετητή

Ο δικτυακός τόπος του Κοινοβουλίου χρησιμοποιεί επίσης αρχεία καταγραφής των εξυπηρετητών, προκειμένου να είναι σε θέση να αναλύει, να παρακολουθεί και να διαγιγνώσκει τις τεχνικές υποδομές και εφαρμογές μας. Αυτό μας βοηθά να επιτηρούμε τη λειτουργική μας ασφάλεια, να διερευνούμε τα συμβάντα, να παρακολουθούμε τις επιδόσεις του δικτύου και των τηλεπικοινωνιών μας, καθώς και να παρέχουμε βοήθεια στους χρήστες.

Τι είναι τα cookies;

Οι περισσότεροι από τους δικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε χρησιμοποιούν cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Τα cookies επιτρέπουν στους δικτυακούς τόπους να σας «θυμούνται», είτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας (με τα «cookies συνεδρίας») είτε σε κάθε σας επίσκεψη (με τα «μόνιμα cookies»).

Τα cookies μπορεί να έχουν διάφορους ρόλους. Καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική σας πλοήγηση από σελίδα σε σελίδα, τη διατήρηση των προτιμήσεών σας, και γενικότερα την πιο άνετη και ευχάριστη χρήση του δικτυακού τόπου. Τα cookies επιταχύνουν και διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή σας με τον δικτυακό τόπο. Αν ένας δικτυακός τόπος δεν χρησιμοποιεί cookies, τότε θεωρεί ότι είστε νέος επισκέπτης κάθε φορά που μεταβαίνετε σε νέα σελίδα του δικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, όταν κλείνετε έναν κατάλογο επιλογών και μεταβαίνετε σε άλλη σελίδα, το σύστημα δεν θα θυμάται ότι έχετε κλείσει τον κατάλογο στην προηγούμενη σελίδα και θα εμφανίσει την επόμενη σελίδα με τον κατάλογο της ανοικτό.

Ορισμένοι δικτυακοί τόποι χρησιμοποιούν cookies για να μπορούν να εμφανίζουν πιο στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα ή να προωθούν προϊόντα με βάση, για παράδειγμα, τον τόπο όπου βρίσκεστε ή/και τις συνήθειές σας στην πλοήγηση.

Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε (cookies πρώτου μέρους -«first party cookies») ή να τοποθετούνται από άλλους δικτυακούς τόπους που παρέχουν περιεχόμενο μέσω της σελίδας που βλέπετε (cookies τρίτου μέρους -«third party cookies»).

Τα cookies είναι αρχεία απλού κειμένου που αποθηκεύουν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας οι εξυπηρετητές των δικτυακών τόπων. Οι εν λόγω εξυπηρετητές μπορούν εν συνεχεία να ανακτούν ή να διαβάζουν το περιεχόμενο των εν λόγω cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα πλοήγησης του Διαδικτύου. Καθένα είναι μοναδικό και περιέχει ανώνυμες πληροφορίες όπως έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, το όνομα του δικτυακού τόπου, ψηφία ή γράμματα. Επιτρέπει στους δικτυακούς τόπους να θυμούνται τις προτιμήσεις σας στην πλοήγηση.

Cookies πρώτου μέρους

Τα cookies πρώτου μέρους («first party cookies») τοποθετούνται από τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε εκείνη τη στιγμή και μπορεί να τα διαβάσει μόνον ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος.

Cookies τρίτου μέρους

Τα cookies τρίτου μέρους («third party cookies») τοποθετούνται και χρησιμοποιούνται από φορέα άλλον από τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε. Εάν για παράδειγμα ένας δικτυακός τόπος θέλει να υπολογίσει το κοινό του, μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών εξωτερικής εταιρείας ανάλυσης, η οποία θα τοποθετήσει το δικό της cookie για να κάνει την ανάλυση. Ο δικτυακός τόπος που επισκέπτεστε μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιεχόμενο ενσωματωμένο από αλλού, για παράδειγμα βίντεο από το YouTube ή προβολές διαφανειών από το Flickr. Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι μπορούν επίσης να προσθέτουν τα δικά τους cookies.

Και, ακόμα πιο σημαντικό, οι δικτυακοί τόποι μπορούν να χρησιμοποιούν διαφημιστικά δίκτυα τρίτων για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν χρησιμοποιεί καμιά υπηρεσία διαφημίσεων.

Τα cookies συνεδρίας

Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται προσωρινά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας πλοήγησης και διαγράφονται από τον υπολογιστή όταν κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης.

Μόνιμα cookies

Τα μόνιμα cookies καταγράφονται στον υπολογιστή σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα (κατά γενικό κανόνα για ένα έτος ή περισσότερο) και δεν διαγράφονται όταν κλείνει το πρόγραμμα πλοήγησης. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να αναγνωρίζουμε ποιος είστε για διάστημα μεγαλύτερο από μια συνεδρία πλοήγησης.

Τι είναι το web beacon;

Το web beacon είναι ένα συνήθως διαφανές γράφημα το οποίο τοποθετείται σε έναν δικτυακό τόπο προκειμένου να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη που επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με cookies.

Τι είναι η τοπική αποθήκευση δεδομένων;

Με την τοπική αποθήκευση, οι διαδικτυακές εφαρμογές μπορούν και αποθηκεύουν δεδομένα στο πρόγραμμα πλοήγησης του χρήστη. Πριν την HTML5, τα δεδομένα εφαρμογών έπρεπε να αποθηκεύονται σε cookies, τα οποία περιλαμβάνονταν σε κάθε αίτηση προς τον εξυπηρετητή. Η τοπική αποθήκευση παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και επιτρέπει την τοπική αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων χωρίς να επηρεάζονται οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου.

Τι είναι το browser fingerprinting;

Το ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα αποτελεί τεχνική που χρησιμοποιείται για τη συλλογή συνόλων παραμέτρων των παραγόντων του διαδικτυακού χρήστη που διαβιβάζονται από τα διαδικτυακά πρωτόκολλα στις διαδικτυακές υπηρεσίες, όταν υπάρχει αλληλεπίδραση με αυτές. Χρησιμοποιείται για σκοπούς παρόμοιους με εκείνους των cookies (π.χ. βελτιστοποίηση της διεπαφής χρήστη, ανάλυση για βελτίωση της διαδικτυακής υπηρεσίας και εμπορική προώθηση, κατάρτιση προφίλ για στοχευμένη διαφήμιση).

Τι είναι οι καταγραφές των εξυπηρετητών;

Για τη στήριξη των διαδικτυακών υπηρεσιών χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι καταγραφών των εξυπηρετητών. Τα αρχεία καταχωρίσεων μπορούν να παράγονται από συσκευές δικτύου, όπως τα τείχη προστασίας, οι εξουσιοδοτήσεις και τα συστήματα πρόληψης και ανίχνευσης παρείσφρησης, από τους εξυπηρετητές ιστού και εφαρμογών, καθώς και από τις διαδικτυακές εφαρμογές για σκοπούς τεχνικής επαλήθευσης, λειτουργίας, ελέγχου της συμμόρφωσης και ασφάλειας.