Õigusteave - Privaatsuspoliitika 

Õigusteave

Euroopa Parlamendi veebisaidi eesmärk on edendada avalikkuse juurdepääsu nii institutsiooni enda kui ka institutsiooni tegevusega seotud teabele. Sellel veebisaidil sisalduva teabe puhul kohaldatakse vastutuse välistamist ja autoriõiguse märget.

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitikaga teavitatakse Europarli veebisaidi (domeeninimi „europarl.europa.eu“) ja Euroopa Parlamendi hoonete külastajaid sellest, millist teavet me võime nende kohta koguda, kuidas me seda teavet võime kasutada ja milliseid valikuid nad saavad ise teha meile antavate isikuandmete suhtes.

Euroopa Parlament avaldab ka veebisaite, mida ei majutata veebisaidil „europarl.europa.eu“, vaid välistel domeeninimedel. Nende suhtes käesolevat privaatsuspoliitikat ei kohaldata.

    

Õigusteave

Milline on Euroopa Parlamendi autoriõigust käsitlev poliitika? Kas sellel veebisaidil avaldatud sisu võib kasutada? Kas Euroopa Parlamendi logot võib kasutada?

Siit leiate kogu vajaliku teabe selle kohta, kuidas kasutada Euroopa Parlamendi veebisaiti ja selle sisu.

    

Andmekaitse

Milliseid õigusakte tuleb Euroopa Parlamendil järgida teie isikuandmete kaitsmisel? Kas töötlemistoimingute registriga on võimalik tutvuda?

Tutvuge Euroopa Parlamendi pakutavate tagatistega, et kaitsta parlamendi veebisaiti külastades oma privaatsust.

    

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Kas Euroopa Parlament kasutab oma veebisaidil küpsiseid? Mis on küpsis? Mis liiki küpsiseid on olemas?

Siit leiate teavet meie küpsiste kasutamise poliitika kohta.

    

Nõusoleku andmine

Kuidas anda nõusolek Euroopa Parlamendi analüüsiküpsiste kasutamiseks või sellest keelduda?

Vaadake juhendit, et saada teada, kuidas mitte olla jälgitav.

    

Küpsiste kasutamine

Milliseid küpsiseid Euroopa Parlament kasutab? Mis on nende kasutamise eesmärk? Milliseid andmeid nad salvestavad ja kui pikaks ajaks?

Ülevaatest leiate vastused kõigile oma küsimustele.

    

Andmekaitseametnik

Milline ametiisik tegeleb teie teabe ja privaatsuse kaitsmisega Euroopa Parlamendis?

Meie andmekaitseametnik kannab hoolt teie privaatsuse eest. Tutvuge andmekaitseametniku rolli ja ülesannetega.

    

Turvalisus ja pääs hoonetesse

Kas Euroopa Parlamendi hoonetesse sisenedes salvestab parlament isikuandmeid? Kas on olemas videovalvesüsteem?

Kuna teie privaatsus on sama oluline kui turvalisus, veenduge selles, et Euroopa Parlament on võtnud kõik vajalikud meetmed teie kaitsmiseks.