Isikuandmete kaitse põhimõtted 

Need isikuandmete kaitse põhimõtted kehtivad kõigile Euroopa Parlamendi veebisaitidele, mis on avaldatud europarl.europa.eu domeenil ja selle alamdomeenidel.
See ei kehti väljaspool europarl.europa.eu avaldatud veebisaitide kohta, kuna neil on oma isikuandmete kaitse põhimõtted.

Euroopa Parlament on pühendunud üksikisikute eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitsele.

Õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele on põhiõigused, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8.
Euroopa Parlamendi suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes. Sellel määrusel on isikuandmete kaitse eeskirjade tase ja liigid samal tasemel kui isikuandmete kaitse üldmäärusel, mida kohaldatakse kõigi ELi liikmesriikide suhtes.

    

Andmekaitseteade

Saage teada, kuidas tagame teie privaatsuse kaitse, kui külastate meie veebisaite, ning saage lisateavet teie andmete ja eraelu puutumatuse õiguste kohta.

    

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Uurige, kuidas me oma veebisaitidel küpsiseid kasutame ja milliseid küpsiseid võime teie seadmesse paigutada.

    

Küpsiste loetelu

Vaadake küpsiste loendit, mida võime teie seadmesse panna, kui külastate meie veebisaite.