Fardal fianán 

Cad na fianáin theicniúla agus seisiúin a úsáidimid? 

Ní stóráiltear na fianáin ach amháin le linn do sheisiúin brabhsála.

JSESSIONID

Cuspóir: Úsáidtear é chun do sheisiún a choinneáil slán le linn do chuairte iomláine.

Duration: Scriosta tar éis dhúnadh an bhrabhsálaí

LFR_SESSION_STATE_20120

Cuspóir: Úsáidtear é chun do sheisiún a choinneáil slán le linn do chuairte iomláine.

Duration: Scriosta tar éis dhúnadh an bhrabhsálaí

SERVERID

Cuspóir: Úsáidtear é chun do sheisiún a choinneáil slán le linn do chuairte iomláine.

Duration: Scriosta tar éis dhúnadh an bhrabhsálaí

[cms+name_of_the_website]route

Cuspóir: Úsáidtear é chun dea-chothromaíocht ualaigh ar ár bhfreastalaithe a ráthú.

Athraíonn ainm an fhianáin sin de réir an tsuímh gréasáin lena mbaineann. Mar sin féin, an chuid is mó den am, urramaíonn sé an fhormáid seo a leanas: "cms + ainm an tsuímh + ród”

Duration: Scriosta tar éis dhúnadh an bhrabhsálaí

Cad iad na sainfhianáin a úsáidimid?
Tá na fianáin sin buan.

Europarlcookiepolicysagreement

Cuspóir: Úsáidtear é chun do rogha a thaifeadadh ar ár bhfianáin anailísíochta.

Duration: 13 mhí

COOKIE_SUPPORT

Cuspóir: Úsáidtear é chun do rogha a thaifeadadh ar ár bhfianáin anailísíochta.

Duration: 13 mhí

europarl_cookies_accepted

Cuspóir: Úsáidtear é chun do rogha a thaifeadadh ar ár bhfianáin anailísíochta.

Duration: 13 mhí

PRIVACY_REFUSED20143

Cuspóir: Úsáidtear é chun do rogha a thaifeadadh ar ár bhfianáin anailísíochta.

Duration: 13 mhí

PRIVACY_READ20143

Cuspóir: Úsáidtear é chun do rogha a thaifeadadh ar ár bhfianáin anailísíochta.

Duration: 13 mhí

[name_of_the_website]language

Cuspóir: Úsáidtear é chun an teanga ina dtaispeántar an suíomh a choinneáil.

Athraíonn ainm an fhianáin sin de réir an tsuímh gréasáin lena mbaineann. Mar sin féin, an chuid is mó den am, urramaíonn sé an fhormáid seo a leanas:  “ainm an tsuímh gréasáin + teanga”

Duration: 12 mhí

GUEST_LANGUAGE_ID

Cuspóir: Úsáidtear é chun an teanga ina dtaispeántar an suíomh a choinneáil.

Athraíonn ainm an fhianáin sin de réir an tsuímh gréasáin lena mbaineann. Mar sin féin, an chuid is mó den am, urramaíonn sé an fhormáid seo a leanas:  “ainm an tsuímh gréasáin + teanga”

Duration: 12 mhí

Cad iad na fianáin anailísíochta a úsáidimid?

Is é AT Internet an uirlis anailísíochta gréasáin a roghnaigh sinn chun faireachán a dhéanamh ar ár suíomh gréasáin.

Táimid tar éis an uirlis seo chumrú chun go gcuirfear srian le bailiú shonraí pearsanta ár n-úsáideoirí a mhéid is féidir. Mar shampla, tá dí-shainaithint sheoladh IP curtha chun feidhme againn tríd an ochtréad deiridh (na trí dhigit dheireanacha) de sheoladh IP gach cuairteora (Prótacal Idirlín) a cheilt go huathoibríoch, rud a fhágann nach féidir aon chuairteoir faoi leith ó Pharlaimint na hEorpa a shainaithint trína sheoladh IP aonair.

Ní dhéanaimid ach na sonraí seo a leanas a rianú, agus é mar aidhm againn i gcónaí ár suíomhanna gréasáin a fheabhsú trí thuarascálacha staidrimh chomhiomlánaithe agus ainaithnide ar ghníomhaíochtaí cuairteoirí.

 • Seoltaí IP (ainaithnide)
 • Foinsí (cineálacha, feachtais, fearainn,…)
 • Ábhar á bhreathnú (teideal an leathanaigh, socruithe leathanaigh eagarthóireachta, ród na leathanach, URL agus URL canónta, teanga,…)
 • Geoshuíomh (tír, réigiún, baile)
 • Próifílí teicniúla (gairis, OS, brabhsálaithe, méid scáileáin an úsáideora,…)
 • Tréimhsí (dáta agus am na cuairte ar an suíomh, amchrios an úsáideora)
 • Feachtais
 • Cuardach suímh
 • Teagmhais (cliceanna ar ár n-ábhair, ar chnaipí gníomhaíochta, ...)
 • Comhaid ar cliceáladh orthu agus a íoslódáladh
 • Fearainn (naisc chuig suíomh gréasáin seachtrach, suíomh gréasáin tagróra)

Chun glacadh lenár bhfianáin anailísíochta nó iad a dhiúltú, téigh chuig an leathanach Beartas Fianán.

Déantar gach fianán AT Internet a liostáil thíos.

atidvisitor

Cuspóir: Úsáidtear é chun faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht na leathanach a dtugann úsáideoirí shuíomhanna gréasáin na Parlaiminte cuairt orthu.

Duration: 13 mhí

idrxvr

Cuspóir: Úsáidtear é chun faireachán a dhéanamh ar thrácht agus aird a tharraingt ar shaincheisteanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn de bharr daoine a bheith ag brabhsáil ar ár suíomhanna gréasáin.

Duration: 13 mhí

atredir

Cuspóir: Úsáidtear é chun faisnéis a choinneáil i gcás ateorú JavaScript

Duration: 13 mhí

atuserid

Cuspóir: Úsáidtear é chun aitheantas anaithnid an chuairteora a stóráil ar shuíomhanna gréasáin na Parlaiminte

Duration: 13 mhí

atreman

Cuspóir: Úsáidtear é chun feachtas leithdháilte roimhe seo a choinneáil i gcuimhne

Duration: 30 lá

atsession

Cuspóir: Úsáidtear é chun taifead a dhéanamh ar liosta na bhfeachtas nua a thagann chun cinn le linn cuairte, chun nach ndéantar an feachtas ceánna a thomhas

Duration: 30 nóiméad

Cad iad na fianáin a úsáidimid don sruthú gréasáin?

Mar chuid dár gcuid oibre daonlathaí, áirithímid sruthú beo agus taifeadadh gach díospóireachta, amhail cruinnithe iomlánacha agus cruinnithe coiste, ach freisin imeachtaí ar leith a bhíonn ar siúl laistigh dár mballaí

Roghnaíodh dhá chuideachta chun ár n-ardán um shruthú gréasáin a fhorbairt agus chun tacú leis:

Tá an dá chuideachta sin roghnaithe againn tar éis próiseas docht ina raibh orthu ráthaíochtaí a sholáthar maidir le slándáil TF ach cosaint sonraí freisin.

Baineann an dá chuideachta sin úsáid as roinnt fianán, rud atá éigeantach le haghaidh fheidhmiú rianúil na seirbhíse.

Liostaítear anseo thíos iad

EmbedPlayer.UserBandwidth

Cuspóir: Úsáidtear é chun cáilíocht an fhíseáin a oiriúnú de réir an bhandaleithid atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin an ionaid ilmheán.

Duration: Deleted after the closure of the browser

EU_CART_ID

Cuspóir: Usáidtear é chun na meáin arna roghnú ag úsáideoir nach bhfuil logáilte isteach a shábháil, le linn chéim na logála isteach.

Duration: 12 mhí

media_pref_format_* (all)

Cuspóir: Úsáidtear é chun cuimhneamh ar fhormáid dheireanach na meán a bhí agat agus ar an gcáilíocht a roghnaigh tú.

Duration: 12 mhí

Cad iad na sonraí ónár logaí freastalaí a úsáidimid?

Ar mhaithe le slándáil theicniúil, críocha feidhmíochta agus cúnamh d’úsáideoirí, déanaimid gníomhaíochtaí ár mbonneagar teicniúil agus ár bhfeidhmchlár a thaifeadadh.

Déanaimid bailiú aon sonraí pearsanta a theorannú oiread agus is féidir. Ní dhéanaimid ach na sonraí pearsanta seo a leanas a rianú ar ár mbonneagair, agus é mar aidhm shlándála agus faireacháin i gcónaí:

 • Seoltaí IP
 • Dáta agus am an naisc
 • An chuid de shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa ar tugadh cuairt uirthi
 • Córas oibriúcháin
 • Nasc chuig ár bhfeidhmchláir
 • Líon na sonraí a luchtaíodh
 • Seoladh IP an tsuímh gréasáin
 • An prótacal ar baineadh úsáid as (http; https; rtmp, etc.)

Taifeadtar na sonraí i gcomhaid loga laethúla a choinnímid idir tríocha lá agus sé mhí. Ansin, déantar cóipeanna cúltaca ar feadh tréimhse sé mhí go bliain amháin. Scriosfaimid na sonraí sin go huathoibríoch ag deireadh na tréimhse sainithe.

Cuirtear na sonraí go léir a bhailíonn ár bhfeidhmchláir in iúl dár nOifigeach Cosanta Sonraí (OCS) trí phróiseas tiomnaithe fógra atá stóráilte sa “Chlár um Chosaint Sonraí”.