Privatumo politika 

Ši privatumo politika taikoma visoms Europos Parlamento interneto svetainėms, paskelbtoms domene europarl.europa.eu ir jo subdomenuose.
Ji netaikoma interneto svetainėms, skelbiamoms ne europarl.europa.eu, nes jose taikoma atskira privatumo politika.

Europos Parlamentas yra įsipareigojęs saugoti asmens privatumą ir asmens duomenis.

Privatumo ir asmens duomenų apsaugos teisės yra pagrindinės teisės, nustatytos ES pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose.
Europos Parlamentas taiko  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis. Šio reglamento asmens duomenų apsaugos taisyklės yra tokio paties lygio ir pobūdžio kaip visoms ES valstybėms narėms taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

    

Įspėjimas apie duomenų apsaugą

Išsiaiškinkite, kaip užtikriname, kad jūsų privatumas mūsų interneto svetainėse būtų apsaugotas, ir sužinokite daugiau apie savo duomenų ir privatumo teises.

    

Slapukų politika

Sužinokite, kaip savo interneto svetainėse naudojame slapukus ir kokius slapukus galime įdiegti jūsų įrenginyje.

    

Slapukų aprašas

Susipažinkite su slapukų, kuriuos galime įdiegti jūsų įrenginyje, sąrašu.