Cookiebeleid 

Om onze taken ten aanzien van EU-burgers te kunnen vervullen, plaatsen we bepaalde cookies op uw apparaat. Een cookie is een kleine hoeveelheid data die door een website op het apparaat van de bezoeker wordt opgeslagen om voor een betere ervaring bij het navigeren te zorgen. Wanneer wij cookies plaatsen, gebeurt dit met volledige inachtneming van Richtlijn 2002/58/EG, die samen met Verordening (EU) 2018/1725 het kader vormt voor het gebruik van cookies waarbij persoonsgegevens van eindgebruikers binnen de EU worden verwerkt.

Because you de-activated javascript in your browser, the European Parliament does not add any analytical cookie on your device. If you change your mind and accept to be tracked by the European Parliament, please activate javascript in your browser and refresh your cache.

Waarop heeft dit cookiebeleid betrekking?

Dit cookiebeleid heeft betrekking op de websites die wij op internet publiceren en beschikbaar stellen onder het domein europarl.europa.eu en de subdomeinen daarvan.

Het is NIET van toepassing op websites die onder een ander domein dan europarl.europa.eu worden gepubliceerd. Alle “externe” websites moeten over hun eigen cookiebeleid en hun eigen lijst van cookies beschikken.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken cookies voor de technische werking van de websites waarvoor wij verantwoordelijk zijn en, indien u daarmee instemt, om informatie te verzamelen over uw browserervaring op onze websites voor geaggregeerde statistieken, met als doel onze communicatie en de diensten die wij aanbieden te verbeteren.

Ons beleid is erop gericht het aantal cookies dat wij op uw apparaat plaatsen zoveel mogelijk te beperken. Een cookie die niet essentieel is, wordt niet geplaatst.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

Technische cookies en sessiecookies

Wanneer wij technische cookies en sessiecookies plaatsen, dan zijn deze noodzakelijk voor de correcte werking van onze websites, en in die zin zijn ze verplicht. Deze cookies worden standaard op uw apparaat geplaatst.

Cookies in verband met voorkeuren

De cookies in verband met voorkeuren die wij kunnen plaatsen, zijn bedoeld voor het beheer van twee aspecten:

 • uw taalvoorkeur (heel nuttig, want onze websites zijn meestal beschikbaar in 24 talen);
 • uw toestemming of weigering in verband met tracking door onze webanalysetool.

Analytische cookies
De analytische cookies die wij op uw apparaat kunnen plaatsen, zijn bedoeld om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites. Deze cookies zijn niet verplicht.

De lijst van cookies die door ons geplaatst kunnen worden, is beschikbaar op de pagina met onze lijst van cookies.

Wat is het doel van onze analytische cookies?

Wij hebben gekozen voor de webanalysetool van AT Internet (een bedrijf van Piano) om uw navigatie te monitoren en de kwaliteit van uw browserervaring te verbeteren. Deze tool helpt ons om geaggregeerde en anonieme statistieken op te stellen.

De tool is zo geconfigureerd dat de verzameling van persoonsgegevens van de bezoekers van onze websites zo veel mogelijk wordt beperkt. We hebben bijvoorbeeld de optie ingeschakeld om het IP-adres (Internet Protocol) van bezoekers af te schermen door het laatste octet (de laatste drie cijfers) van het adres automatisch weg te laten, zodat het onmogelijk wordt om een bezoeker enkel op basis van het IP-adres te identificeren.

De cookies die wij op uw apparaat plaatsen, gebruiken wij om de volgende informatie te verzamelen:

 • IP-adres (geanonimiseerd);
 • bronnen (soorten, campagnes, domeinnamen, enz.);
 • bekeken inhoud (titel pagina, parameters redactionele pagina, pad van pagina’s, URL en canonieke URL, taal, enz.);
 • geografische locatie (land, regio, plaats);
 • technische profielen (apparaten, besturingssysteem, browsers, schermformaat enz.);
 • tijdgegevens (datum en tijd van het bezoek aan de site, tijdzone van de bezoeker);
 • zoeken op de site;
 • activiteit (kliks op onze inhoud, op actieknoppen, enz.);
 • aangeklikte en gedownloade bestanden;
 • domeinen (links naar een externe website, doorverwijzende website).

De lijst van onze analytische cookies is beschikbaar op de pagina met onze lijst van cookies.

U kunt ook de verklaring bij onze webanalysetool (“Web Analytics Tool”) in ons gegevensbeschermingsregister raadplegen.

Hoe kunt u onze analytische cookies accepteren of weigeren?

U kunt onze analytische cookies accepteren of weigeren via de toestemmingsbanner die op onze websites onderaan de pagina verschijnt, of via de widget bovenaan deze pagina over ons cookiebeleid.

Wij plaatsen geen analytische cookies zonder uw voorafgaande toestemming.
Indien u besluit uw toestemming niet te kennen te geven, dus wanneer u de vraag negeert, zullen wij geen cookies plaatsen.

Indien u daarna van gedachten verandert, kunt u uw eerdere keuze wijzigen via de widget bovenaan deze pagina.

Indien u liever niet wordt gevolgd, kunt u ook de functie “Do Not Track” inschakelen die in elke browser beschikbaar is. Die functie kan worden geactiveerd via de “Instellingen” van uw browser.

Wordt u bij het navigeren op onze websites blootgesteld aan cookies van derden?

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites met eigen cookies en een eigen privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Wij raden u aan om het cookiebeleid, het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de desbetreffende website vooraf door te lezen.

Wat is de relevante wetgeving?

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 31 juli 2002.

Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21 november 2018.

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 17 juni 2019 houdende de uitvoeringsvoorschriften in verband met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.