Polityka ochrony prywatności 

Niniejsza polityka ochrony prywatności odnosi się do wszystkich witryn internetowych Parlamentu Europejskiego opublikowanych w domenie europarl.europa.eu i jej subdomenach.
Nie ma ona zastosowania do witryn internetowych publikowanych poza domeną europarl.europa.eu, ponieważ mają one własne polityki ochrony prywatności.

Parlament Europejski jest zobowiązany do ochrony prywatności i danych osobowych osób fizycznych.
Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych to prawa podstawowe określone w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
Parlament Europejski podlega rozporządzeniu (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. Rozporządzenie to określa taki sam poziom i rodzaje zasad ochrony danych osobowych, jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE.

    

Informacja o ochronie danych

Dowiedz się, jak zapewniamy ochronę twojej prywatności podczas odwiedzania naszych witryn internetowych i jakie są twoje prawa dotyczące danych i prywatności.

    

Polityka plików cookie

Dowiedz się, jak używamy plików cookie w naszych witrynach internetowych i jakie pliki cookie możemy umieszczać na twoim urządzeniu.

    

Wykaz plików cookie

Zobacz listę plików cookie, które możemy umieścić na twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz nasze witryny internetowe.