Polityka plików cookie 

Aby wypełniać nasze obowiązki wobec obywateli UE, umieszczamy na twoim urządzeniu pliki cookie. Cookie to niewielki fragment danych, który witryna internetowa zapisuje na urządzeniu odwiedzającego, aby poprawić komfort nawigacji. Zapisujemy je w pełnej zgodności z dyrektywą 2002/58/WE, która wraz z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 określa zasady stosowania plików cookie przetwarzających dane osobowe użytkowników końcowych na terenie UE.

Because you de-activated javascript in your browser, the European Parliament does not add any analytical cookie on your device. If you change your mind and accept to be tracked by the European Parliament, please activate javascript in your browser and refresh your cache.

Gdzie stosuje się politykę plików cookie?

Niniejsza polityka plików cookie dotyczy witryn internetowych, które publikujemy i udostępniamy w internecie w domenie europarl.europa.eu i jej subdomenach.

NIE dotyczy ona żadnych witryn internetowych publikowanych w domenie innej niż europarl.europa.eu. Wszystkie „zewnętrzne” witryny internetowe muszą mieć własną politykę plików cookie i własny wykaz tych plików.

Jakich rodzajów plików cookie używamy?

Używamy plików cookie do celów technicznego funkcjonowania witryn internetowych, za które jesteśmy odpowiedzialni, oraz, jeśli wyrazisz zgodę, w celu gromadzenia informacji na temat korzystania z naszych witryn internetowych, tworzenia zagregowanych statystyk oraz poprawy komunikacji i oferowanych usług.

Staramy się maksymalnie ograniczyć pliki cookie, które zapisujemy na twoim urządzeniu.

Jeśli plik cookie nie jest niezbędny, nie przechowujemy go.

Używamy różnych typów plików cookie, które są przeznaczone do różnych celów.

Techniczne i sesyjne pliki cookie

Techniczne i sesyjne pliki cookie, które możemy przechowywać, są niezbędne do prawidłowego działania naszych witryn internetowych, dlatego są uznawane za obowiązkowe. Instalujemy je domyślnie na urządzeniu użytkownika.

Preferencyjne pliki cookie

Preferencyjne pliki cookie, które możemy przechowywać, zarządzają dwoma aspektami:

 • twoimi preferencjami językowymi (bardzo przydatne, ponieważ większość naszych witryn internetowych jest dostępna w 24 językach);
 • twoją ewentualną zgodą na śledzenie przez nasze narzędzie analizy internetowej.

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie, które możemy przechowywać na twoim urządzeniu, mają na celu gromadzenie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z naszych witryn internetowych. Ich instalacja jest dobrowolna.

Lista plików cookie, które możemy przechowywać, jest dostępna na naszej stronie Wykaz plików cookie.

Do czego wykorzystujemy analityczne pliki cookie?

Wybraliśmy narzędzie analizy internetowej AT Internet (firmy Piano), aby monitorować nawigację użytkowników i podnosić jakość przeglądania. To narzędzie pomaga nam przygotowywać zagregowane i anonimowe sprawozdania statystyczne.

Skonfigurowaliśmy to narzędzie, aby w jak największym stopniu ograniczyć gromadzenie danych osobowych użytkowników. Wprowadziliśmy na przykład anonimizację adresu IP polegającą na automatycznym usuwaniu ostatniego oktetu (ostatnich trzech cyfr) w adresie IP (protokół internetowy) każdego odwiedzającego. Uniemożliwia to identyfikację odwiedzającego jedynie na podstawie adresu IP.

Używamy plików cookie zapisywanych na twoim urządzeniu, aby gromadzić następujące informacje:

 • adres IP (poddany anonimizacji);
 • źródła (rodzaje, kampanie, domeny itp.);
 • przeglądane treści (nazwa strony, ustawienia stron edytorskich, ścieżka strony, URL, URL kanoniczny, język itp.);
 • geolokalizacja (państwo, region, miasto);
 • profile techniczne (urządzenia, system operacyjny, przeglądarki, rozmiar ekranu użytkownika itp.);
 • okresy (data i godzina wizyty na stronie, strefa czasowa użytkownika);
 • wyszukiwanie w witrynie;
 • wydarzenia (kliknięcia treści, przycisków akcji itp.);
 • pliki, które kliknięto i które pobrano;
 • domeny (linki do witryny zewnętrznej, adres witryny odsyłającej);

Lista naszych analitycznych plików cookie jest dostępna w wykazie plików cookie.

Z informacją o naszym narzędziu analizy internetowej możesz się także zapoznać w naszym Rejestrze ochrony danych.

Jak zaakceptować lub odrzucić nasze analityczne pliki cookie?

Możesz zaakceptować lub odrzucić nasze analityczne pliki cookie korzystając z banera zgody wyświetlanego u dołu naszych witryn internetowych lub za pomocą widżetu znajdującego się w ich górnej części.

Nie przechowujemy analitycznych plików cookie bez twojej uprzedniej zgody.

Jeśli nie wyrazisz zgody, ignorując to pytanie, nie dodamy żadnego pliku cookie.

Jeśli później zmienisz zdanie, możesz zmienić swój początkowy wybór za pomocą widżetu dostępnego powyżej.

Jeśli wolisz, aby twoja aktywność nie była śledzona, możesz również aktywować funkcję „Nie śledź” dostępną we wszystkich przeglądarkach. Możesz ją aktywować przechodząc do „Ustawień” przeglądarki.

Czy podczas przeglądania naszych witryn internetowych jesteś narażony na działanie plików cookie stron trzecich?

Nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do innych witryn internetowych, które mają własne pliki cookie oraz politykę ochrony prywatności, nad którą nie mamy kontroli. Zalecamy zapoznanie się z polityką plików cookie, polityką ochrony prywatności i regulaminem danej witryny internetowej przed jej załadowaniem.

Jakie przepisy mają zastosowanie?

Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 lipca 2002 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21 listopada 2018 r.

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z 17 czerwca 2019 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE