Politika ochrany súkromia 

Politika ochrany súkromia sa vzťahuje na webové sídlo Európskeho parlamentu („europarl.europa.eu“) a informuje návštevníkov o tom, aké informácie o nich môžeme získavať, ako ich môžeme využívať a ako môžu požiadať o prístup k nim. Európsky parlament spravuje obsah aj na webových sídlach, ktoré nie sú umiestnené pod doménou „europarl.europa.eu“. Táto politika ochrany súkromia sa na ne nevzťahuje.

    

Politika ochrany súkromia

Ktoré právne predpisy musí Európsky parlamentu dodržiavať na ochranu vašich osobných údajov? Môžete nahliadnuť do registra spracovateľských činností? 

Pozrite si záruky, ku ktorým sa Európsky parlament zaväzuje s cieľom ochrániť vaše súkromie pri prehliadaní nášho webového sídla.

    

Politika používania súborov cookie

Používa Európsky parlament na svojom webovom sídle súbory cookie? Ako súhlasiť alebo nesúhlasiť s používaním analytických súborov cookie?

Našu politiku používania súborov cookie vám podrobne predstavíme.

    

Zoznam používaných súborov cookie

Ktoré súbory cookie používame? Aký je účel týchto súborov? Aký typ údajov zaznamenávajú a na ako dlho?

V tomto prehľade nájdete odpovede na vaše otázky.