Politika ochrany súkromia 

Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje na webové sídla Europarl („europarl.europa.eu“). Nájdete v nej informácie o tom, aké údaje o vás môžeme získavať, ako ich môžeme využívať a ako môžete požiadať o prístup k nim. Európsky parlament uverejňuje tiež obsah na webových sídlach, ktoré nie sú umiestnené pod doménou „europarl.europa.eu“. Táto politika ochrany súkromia sa na ne nevzťahuje.

    

Politika ochrany súkromia

Ktoré právne predpisy musí Európsky parlamentu dodržiavať na ochranu vašich osobných údajov? Môžete nahliadnuť do registra spracovateľských činností? 

Pozrite si záruky, ku ktorým sa Európsky parlament zaväzuje s cieľom ochrániť vaše súkromie pri prehliadaní našich webových sídel.

    

Politika používania súborov cookie

Používame na našich webových sídlach súbory cookie?

Ako súhlasiť alebo nesúhlasiť s používaním analytických súborov cookie?

Našu politiku používania súborov cookie vám podrobne predstavíme.

    

Zoznam používaných súborov cookie

Ktoré súbory cookie používame? Aký je účel týchto súborov? Aký typ údajov zaznamenávajú a na ako dlho?

V tomto prehľade nájdete odpovede na vaše otázky.