Zoznam používaných súborov cookie 

Technické a dočasné súbory cookie 

Tieto súbory cookie sa ukladajú iba počas prehliadania stránky.

JSESSIONID

Účel: Zabezpečuje používateľovi bezpečné prehliadanie stránky.        

Trvanie: Po zavretí prehliadača sa vymaže

LFR_SESSION_STATE_20120

Účel: Zabezpečuje používateľovi bezpečné prehliadanie stránky.        

Trvanie: Po zavretí prehliadača sa vymaže

SERVERID

Účel: Zabezpečuje používateľovi bezpečné prehliadanie stránky.        

Trvanie: Po zavretí prehliadača sa vymaže

[cms+name_of_the_website]route

Účel: Zabezpečuje primerané vyvažovanie záťaže našich serverov.

Názov tohto súboru cookie sa líši v závislosti od príslušného webového sídla. Väčšinou však dodržiava tento formát: „cms + názov webového sídla + cesta“

Trvanie: Po zavretí prehliadača sa vymaže

Súbory cookie týkajúce sa preferencií návštevníkov
Tieto súbory cookie sú trvalé.

Europarlcookiepolicysagreement

Účel: Ukladá informácie o tom, či používateľ prijal alebo odmietol používanie analytických súborov cookie.

Trvanie: 13 mesiacov

COOKIE_SUPPORT

Účel: Ukladá informácie o tom, či používateľ prijal alebo odmietol používanie analytických súborov cookie.

Trvanie: 13 mesiacov

europarl_cookies_accepted

Účel: Ukladá informácie o tom, či používateľ prijal alebo odmietol používanie analytických súborov cookie.

Trvanie: 13 mesiacov

PRIVACY_REFUSED20143

Účel: Ukladá informácie o tom, či používateľ prijal alebo odmietol používanie analytických súborov cookie.

Trvanie: 13 mesiacov

PRIVACY_READ20143

Účel: Ukladá informácie o tom, či používateľ prijal alebo odmietol používanie analytických súborov cookie.

Trvanie: 13 mesiacov

[name_of_the_website]language

Účel: Ukladá informácie o jazyku, v ktorom sa stránka zobrazuje.

Názov tohto súboru cookie sa líši v závislosti od príslušného webového sídla. Najčastejšie však dodržiava tento formát: „názov webového sídla + jazyk“

Trvanie: 12 mesiacov

GUEST_LANGUAGE_ID

Účel: Ukladá informácie o jazyku, v ktorom sa stránka zobrazuje.

Názov tohto súboru cookie sa líši v závislosti od príslušného webového sídla. Najčastejšie však dodržiava tento formát: „názov webového sídla + jazyk“

Trvanie: 12 mesiacov

Analytické súbory cookie

AT Internet je webový analytický nástroj, ktorý si Európsky parlament vybral na monitorovanie svojich webových sídel.

Tento nástroj sme nakonfigurovali tak, aby sme v čo najväčšej miere obmedzili zber osobných údajov našich používateľov. Zaviedli sme napríklad systém, ktorý zamedzuje identifikáciu IP adresy tým, že automaticky odstraňuje posledný oktet (posledné tri čísla) IP adresy každého návštevníka (internetový protokol), čím znemožňuje identifikovať návštevníka len prostredníctvom jeho IP adresy.

Jedinými údajmi, ktoré sledujeme s cieľom skvalitnenia našich webových sídel prostredníctvom súhrnných a anonymných štatistických správ o internetovej aktivite návštevníkov, sú:

 • IP adresa (anonymizovaná),
 • zdroje (typy, kampane, domény atď.),
 • prezeraný obsah (názov stránky, nastavenie úvodnej stránky, cesty webových stránok, URL a kánonické URL, jazyk atď.),
 • zemepisná poloha (krajina, región, mesto),
 • technický profil (zariadenia, operačný systém, internetové prehliadače, veľkosť obrazovky používateľa atď.),
 • časové údaje (dátum a čas návštevy stránok, časové pásmo používateľa),
 • kampane
 • vyhľadávanie na stránke,
 • akcie (kliknutia používateľa na náš obsah alebo akčné tlačidlá atď.),
 • súbory, na ktoré používateľ klikol a ktoré si stiahol do zariadenia,
 • domény (odkazy na externé webové sídla, webové sídlo sprostredkovateľa),

Svoj súhlas alebo nesúhlas s používaním našich analytických súborov cookie môžete vyjadriť na stránke politika používania súborov cookie.

Všetky súbory cookie, ktoré používa spoločnosť AT Internet, sú uvedené nižšie.

atidvisitor

Účel: Slúži na monitorovanie výkonnosti stránok navštevovaných používateľmi webových sídiel Európskeho parlamentu.

Trvanie: 13 mesiacov

idrxvr

Účel: Slúži na monitorovanie návštevnosti a upozornenie na problémy, ktoré by mohli nastať pri prehliadaní našich webových sídiel.

Trvanie: 13 mesiacov

atredir

Účel: Slúži na uchovanie informácií v prípade presmerovania pomocou javascriptu.

Trvanie: 13 mesiacov

atuserid

Účel: Slúži na uloženie anonymnej identity používateľa na webovom sídle Európskeho parlamentu.

Trvanie: 13 mesiacov

atreman

Účel: Slúži na uchovanie predchádzajúcej priradenej kampane v pamäti.

Trvanie: 30 dní

atsession

Účel: Slúži na ukladanie zoznamu nových kampaní, ktoré sa objavili počas návštevy stránky, aby sa predišlo niekoľkonásobnému meraniu tej istej kampane.

Trvanie: 30 minút

Ktoré súbory cookie používa Európsky parlament na vysielanie cez internet?

V rámci našej demokratickej činnosti zabezpečujeme živé vysielanie a zaznamenávanie všetkých rozpráv v pléne a na schôdzach výborov, ale aj na konkrétnych podujatiach, ktoré sa konajú v priestoroch Európskeho parlamentu.

Na rozvíjanie a podporu platformy pre vysielanie cez internet boli vybraté dve firmy:

Obidve firmy boli vybraté na základe prísneho výberového konania, počas ktorého museli poskytnúť záruky týkajúce sa bezpečnosti informačných technológií a ochrany údajov.

Obe posielajú určité súbory cookie, ktoré sú potrebné na bezproblémové fungovanie týchto služieb.

Sú uvedené nižšie:

EmbedPlayer.UserBandwidth

Účel: Prispôsobuje kvalitu videa podľa šírky pásma dostupného na webovom sídle s multimediálnym obsahom.

Trvanie: Po zavretí prehliadača sa vymaže

EU_CART_ID

Účel:Umožňuje webovému sídlu, aby neprihlásený používateľ počas prihlasovania nestratil obsah zvoleného média.

Trvanie: 12 mesiacov

media_pref_format_* (all)

Účel: Umožňuje webovému sídlu zapamätať si posledný formát a kvalitu média zvolenú používateľom.

Trvanie: 12 mesiacov

Ktoré údaje zo serverových logov používa Európsky parlament?

S cieľom zabezpečiť technickú bezpečnosť, výkonnosť a pomoc používateľom Európsky parlament zaznamenáva aktivity v rámci svojej technickej infraštruktúry a príslušných aplikácií.

Zber akýchkoľvek osobných údajov však obmedzujeme v čo najväčšej miere. Jediné osobné údaje, ktoré v rámci našich infraštruktúr sledujeme na účely bezpečnosti a monitorovania, sú:

 • IP adresa,
 • dátum a čas pripojenia,
 • navštívená časť webového sídla Európskeho parlamentu,
 • operačný systém,
 • prepojenie s našimi aplikáciami,
 • objem odoslaných údajov,
 • IP adresa webového sídla,
 • použitý protokol (http, https, rtmp atď.).

Údaje sa zaznamenávajú do denných log súborov na obdobie od 30 dní do šiestich mesiacov. Následne sú zálohované na šesť až dvanásť mesiacov. Na konci stanoveného obdobia sa údaje automaticky vymažú.

Všetky údaje získané cez naše aplikácie sú oznamované našej zodpovednej osobe (DPO) podľa vyhradeného postupu oznamovania ukladaného v registri ochrany údajov.