Integritetspolicy 

Denna integritetspolicy gäller alla Europaparlamentets webbplatser som publiceras på domänen europarl.europa.eu och dess underdomäner.
Den gäller inte webbplatser som publiceras utanför europarl.europa.eu eftersom de har sin egen integritetspolicy.

Det är viktigt för Europaparlamentet att skydda den personliga integriteten och personuppgifter.

Integritetsskydd och personuppgiftsskydd är grundläggande rättigheter som fastställs i artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Europaparlamentet omfattas av förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer. Denna förordning har samma nivå och typer av regler för skydd av personuppgifter som den allmänna dataskyddsförordningen, som är tillämplig på alla EU-medlemsstater.

    

Meddelande om skydd av personuppgifter

Läs om hur vi ser till att din integritet skyddas när du besöker våra webbplatser och ta reda på mer om dina data- och integritetsrättigheter.

    

Policy för kakor

Lär dig om hur vi använder kakor på våra webbplatser och vilka kakor vi kan placera på din enhet.

    

Genomgång av kakor

Se förteckningen över kakor som vi kan placera på din enhet när du besöker våra webbplatser.