skip to content
 

Achiziţii publice

Parlamentul European lansează proceduri de atribuire a contractelor pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări. Conform principiului transparenței, se impune o publicitate ex-ante adecvată în momentul lansării acestor proceduri.

Informaţii suplimentare privind achiziţiile publice ale Parlamentului European