skip to content
 
 
 

Cerul Unic European: un spațiu aerian eficient și performant

 .

Biroul de Informare al Parlamentului European în România a organizat dezbaterea "Cerul Unic European: un spațiu aerian eficient și performant", în data de 30 ianuarie 2015.

Acest eveniment a adus în dezbatere Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru punerea în aplicare a Cerului Unic European (2013/0186 (COD)), prin implicarea principalelor instituții și organizații din domeniul aviatic din România și alte state membre ale UE într-un dialog direct cu Raportorul Parlamentului European pentru această Propunere de Regulament, Marian-Jean Marinescu, Membru al Comisiei pentru Transport și Turism din cadrul Parlamentului European, Vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat).

Implementarea Cerului Unic European reprezintă o prioritate-cheie a politicii europene în domeniul aviației, care are ca scop creșterea eficienței în ansamblu a modului în care spațiul aerian european este organizat și gestionat, prin modernizarea actualului sistem de management de trafic aerian, în vederea asigurării unui transport aerian sigur, fluent și sustenabil pe termen mediu și lung.  

Parlamentul European a aprobat în primă lectură rezoluția sa legislativă referitoare la această propunere de regulament, în data de 12 martie 2014. Propunerea de regulament urmează sa fie supusă primei lecturi în Consiliul Miniștrilor, urmând ca în funcție de poziția adoptată, Propunerea de Regulament să fie adoptată sau retransmisă în Parlamentul European pentru a doua lectură. Ca urmare a aplicării Procedurii legislative ordinare, această Propunere de regulament va fi adoptată în comun de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, cele două instituții având aceeași putere de decizie. 

Înregistrarea video a dezbaterii

Galerie foto