skip to content
 
 
 

Dezbatere în domeniul aviaţiei civile

Biroul de Informare al Parlamentului European în România a organizat în data de 22 iulie 2016 dezbaterea „Un transport aerian sigur, fiabil şi ecologic la nivelul Uniunii Europene, prin adoptarea de norme comune în domeniul aviaţiei civile”.

Evenimentul a adus în dezbatere Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, precum şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 2015/0277(COD), implicând în dezbatere principalele instituții și organizații din domeniul aviatic din România într-un dialog direct cu Raportorul Parlamentului European pentru această Propunere de Regulament, domnul Marian-Jean Marinescu, Membru al Comisiei pentru Transport și Turism din cadrul Parlamentului European, Vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat).

Raportul aferent acestei Propuneri de Regulament a fost prezentat în cadrul Comisiei de Transporturi şi Turism din Parlamentul European în luna mai 2016, iar varianta finală a acestuia, incluzând amendamentele aduse de membrii respectivei Comisii, a fost supusă votului în cadrul aceleiaşi Comisii în luna septembrie 2016.

La dezbatere au participat:

  • Marian-Jean MARINESCU, Membru al Comisiei pentru Transport și Turism din cadrul Parlamentului European, Vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat) (PPE)
  • Liviu Ionuţ MOŞTEANU, Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor
  • Armand PETRESCU, Director General, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
  • CÂRNU Fănică, Director General Interimar, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Dezbaterea a fost transmisă LIVE, pe website-ul www.caleaeuropeana.ro şi pe pagina de Facebook a Biroului de Informare al Parlamentului European în România.

Înregistrarea dezbaterii

Galerie foto