skip to content
 
 
 

Respectarea drepturilor

În situații în care drepturile cetățenilor sunt încălcate, există o serie de locuri de unde se poate solicita asistență.

Uneori cetățenii europeni pot întâmpina dificultăți în exercitarea sau afirmarea drepturilor lor în calitate de cetățeni al Uniunii Europene. Problemele pot apărea, de exemplu, cu privire la drepturile de vot, înmatricularea auto, recunoașterea calificărilor profesionale, transferul transfrontalier al drepturilor sociale, probleme vamale și fiscale, înființarea unei companii sau stabilirea ca persoană fizică autorizată într-un alt stat membru.

Comisia pentru petiții a Parlamentului European

Comisia pentru petiții a Parlamentului European examinează plângerile înaintate de către cetățeni ai UE legate de încălcarea legii Uniunii Europene. Unele dintre cele mai des întâlnite plângeri sunt legate de mediu, afaceri sociale, libera circulație și discriminarea în recunoașterea calificării profesionale. Petițiile pot fi trimise online, sub forma unei scrisori în care se definește reclamația. Orice copii justificative trebuie de asemenea să fie atașate.

Ombudsmanul European

Ombudsmanul European examinează plângeri înaintate de către cetățeni ai UE împotriva instituțiilor și organismelor Uniunii Europene. Dacă doriți să înaintați o plângere către ombudsmanul European, trebuie să il contactați în scris sau prin intermediul unui formular disponibil online, expunându-vă exact identitatea, care este instituția sau organismul împotriva căruia înaintați plângerea dar și temeiurile plângerii dumneavoastră. O plângere trebuie înaintată în termen de doi ani de la data în care ați luat la cunoștiință faptele pe care se bazează reclamația și trebuie, de asemenea, să fi contactat deja instituția vizată (de exemplu printr-o scrisoare). Ombudsmanul European nu se poate ocupa de reclamații legate de autorități naționale sau locale, având în vedere faptul că aceste plângeri intră în domeniul de competență al Ombudsmanilor naționali din cadrul Statelor Membre.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiție interpretează legea UE pentru a se asigura ca aceasta este aplicată în același manieră în toate statele europene. De asemenea, soluționează litigiile dintre guvernele Uniunii Europene si instituțiile europene. Pe lângă aceasta și indivizii, companiile sau organizațiile pot aduce cazuri în fața Curții dacă au impresia că drepturile lor au fost încălcate de către o instituție europeană.

Autoritatea Europeană pentru protecția datelor

Postul de Supraveghetor European al Protecției datelor a fost creat in 2001. Responsabilitatea SEP este de a se asigura că toate instituțiile si organismele EU respectă  dreptul indivizilor la intimitate atunci când se procesează datele personale.

Dacă aveți vreun motiv să credeți că v-a fost încălcat dreptul la confidențialitate de către o instituție europeană, trebuie să vă adresați mai întâi celor responsabili cu procesarea datelor. Dacă nu sunteți satisfăcuți de rezultate, ar trebui să contactați funcționarul pentru protecția datelor (numele pot fi găsite pe site-ul AEPD).