skip to content
 

Concursul național EUROSCOLA, ediția a XII-a (2019-2020)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației și Cercetării anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a XII-a ediții a concursului național "Euroscola" 2019.

Primele unsprezece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Conform regulamentului de participare la concursul național Euroscola, un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Până în luna iunie 2020 vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din toamna lui 2020 (nu suntem în măsură să precizăm în acest moment câte Zile Euroscola se vor organiza în a doua parte a anului 2020).

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptările.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii, formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative, însă într-o altă limbă decât limba maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la concursul Euroscola?

La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor a IX-a – a XI-a. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de către o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o singură clasă sau din clase diferite ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă, și poate participa, de asemenea, în fiecare an la concursul național, însă, nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg.

Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și, dacă vor fi invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2020, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri în cadrul concursului național Euroscola în anul 2019 şi care nu au participat la nicio sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2019 la Strasbourg, ca rezultat al concursului Euroscola din anul precedent (2018). Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în cadrul programului Ziua Euroscola pentru anul 2020.

Informații despre concursul din acest an

„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest cadru prevede obiective strategice comune pentru statele membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic.

Cadrul se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, vizează orice formă de educație formală, non-formală sau informală – de la învățământul pentru preșcolari la învățământul superior și formarea profesională pentru adulți.

Principalul scop al cadrului este de a sprijini statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea în continuare a sistemelor lor de educaţie şi formare. Aceste sisteme ar trebui să asigure tuturor cetăţenilor mijloacele necesare pentru a-şi atinge potenţialul, precum şi să asigure prosperitatea economică durabilă şi capacitatea de integrare profesională.  În acest context, ediția 2019-2020 a concursului „Euroscola” se desfășoară sub titlul generic „Eucația schimbă vieți”.

Elevii sunt invitați:

  1. să identifice la nivel local, județean sau național personalități sau chiar persoane obișnuite, care au reușit să aibă un parcurs demn și frumos în viață prin educație și/sau învățarea și practicarea unei meserii și să facă o prezentare de maxim trei pagini a uneia dintre personalitățile/persoanele identificate în care să scoată în evidență rolul educației și al practicării unei meserii în parcursul personal și profesional al acesteia, dar și contribuția sa la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (locale, județene, naționale sau europene).
  2. b. să conceapă și să implementeze un proiect de campanie de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la rolul educației și al învățării unei meserii pornind de la una dintre poveștile de succes întâlnite/identificate în timpul colectării informației. În prezentarea rezultatelor campaniei se va evidenția impactul implementării acesteia asupra elevilor participanți la proiect, cât și a comunității locale.

Scopul concursului este de a valorifica experiențele elevilor acumulate în cadrul acestui demers și de a contribui astfel la conștientizarea rolului educației și formării profesionale în atingerea potențialului fiecărui cetățean, precum și asigurarea prosperității economice durabile, prin conceperea și implementarea unei campanii de informare și conștientizare a beneficiilor pe plan personal și la nivelul comunității.

Poate fi aleasă orice personalitate/persoană de la nivel local, județean sau național, care a activat în orice domeniu contribuind la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (locale, județene, naționale sau europene).  

Campania de promovare a rolului educației și al învățării unei meserii pornind de la una dintre poveștile de succes întâlnite/identificate în timpul colectării informației va fi concepută de elevi sub coordonarea cadrelor didactice și va fi derulată oricând în perioada 24 iunie - 24 octombrie 2019.

Demararea campaniei de promovare va fi anunțată de către unitatea de învățământ pe site-ul propriu sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook). În anunț se vor menționa: numele liceului, obiectivele campaniei și componența echipei (elevi și profesori, incluzând doar numele acestora, fără alte date suplimentare). Toate postările de pe platformele sociale referitoare la concursul din acest an vor include eticheta #EuroscolaRO2019.

Pentru înscrierea în concursul național Euroscola, unitatea de învățământ va trimite o notificare la adresele de e-mail ale BLPE şi MEN: epbucarest@europarl.europa.eu, respectiv, marina.stoian@edu.gov.ro referitoare la demararea campaniei, cu includerea link-ului către anunțul online.

Dosarul de candidatură pentru concursul Euroscola

După derularea campaniei, unitățile de învățământ vor trimite dosarul de concurs care va conține:

  1. O scrisoare semnată de către directorul unității de învățământ și stampilată în mod corespunzător, care va cuprinde: numele și tipul liceului, adresa de corespondență, numărul de telefon și adresa de e-mail a școlii, datele de contact ale celor doi profesori coordonatori (nr. telefon, adresă e-mail), numele, prenumele și clasa elevilor care fac parte din echipa de campanie (maximum 24 de elevi).

În cazul în care unitatea de învățământ se va număra printre câștigători, echipa de campanie va participa la un eveniment Ziua Euroscola organizat la Strasbourg. La decizia unității de învățământ, unii membrii ai echipei  de campanie pot fi înlocuiți, din motive bine întemeiate, de alți membrii până, cel târziu, la data confirmării participării la Ziua Euroscola de la Strasbourg. Înlocuirea se va face cu acordul prealabil al BLPE și MEN.

  1. O prezentare (2-3 pagini) a uneia dintre personalitățile/persoanele identificate în care să scoată în evidență rolul educației și al practicării unei meserii în parcursul personal și profesional al acesteia, dar și contribuția sa la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (locale, județene, naționale sau europene) și motivarea alegerii acestuia pentru campania de promovare.
  2. O descriere (maximum 5 pagini) a proiectului de campanie conceput și implementat de elevi. În prezentarea rezultatelor campaniei se va evidenția impactul implementării acesteia asupra elevilor participanți la proiect, cât și a comunității locale.

Se pot menționa paginile de Internet/Facebook ale proiectului sau ale liceului, iar toate postările referitoare la realizarea campaniei vor fi etichetate cu #EuroscolaRO2019. Tot pe aceste pagini de Internet/Facebook vor fi distribuite și alte link-uri care fac referire la campanie, de asemenea, și acestea purtând eticheta #EuroscolaRO2019. În prezentarea rezultatelor campaniei se va evidenția impactul implementării acesteia asupra elevilor participanți la proiect, cât și a comunității locale.

Prezentările de la punctele  2 și 3 vor fi făcute în limba româna și în limba engleza sau franceză și vor fi redactate ca document Word, cu fontul Times New Roman 12.

  1. Un afiș de promovare a personalității alese și a rolului educației și formării profesionale, format A3. Conținutul trebuie să fie creația originală a echipei Euroscola și să nu încalce legile dreptului de autor sau de confidențialitate ale altei persoane fizice sau juridice. Se acceptă și materiale cu conținut gratuit și/sau din domeniul public.
  1. Pe suport electronic, un material video de maximum 3 minute sau o prezentare PowerPoint de cel mult 40 slide-uri care să ilustreze acțiunile din cadrul campaniei de promovare.
  1. Parteneriatele încheiate pe parcursul desfășurării acestei campanii.

Orice alte materialele anexate și nesolicitate nu vor fi evaluate.

 Evaluarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:

- relevanța personalității/persoanei selectate pentru tema prezentului concurs (2 puncte);

- calitatea prezentării rolului educației și formării profesionale și evidențierea contribuției la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (2 puncte);

- calitatea prezentării campaniei de informare și conștientizare (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte);

- impactul campaniei de informare (2 puncte);

- parteneriate realizate la nivel local (2 puncte);

- originalitatea și creativitatea campaniei de informare și conștientizare (2 puncte);

- claritatea, relevanța și impactul mesajului/imaginilor din afiș (2 puncte)

- calitatea, originalitatea și reprezentativitatea imaginilor prezentate pe suport electronic din cadrul campaniei de promovare (2 puncte);

- calitatea expunerii în limba străină (2 puncte);

- calitatea expunerii în limba română (2 puncte).

Total: 20 puncte

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri/reprezentanți ai BLPE și MEN. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare de justificare a deciziilor juriului, primite de la școlile participante. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului din Strasbourg al Parlamentului European, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg în anul 2020, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola.          

Dosarele vor fi trimise prin poștă/curier sau depuse la adresa:

Biroul de Legătură al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr nr. 31, etaj 1
cod 020492
București - Sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"

Termen limită de trimitere a proiectelor: 24 octombrie 2019 (data înregistrării poștale). De asemenea, dosarele pot fi depuse direct la Biroul de Legătură al Parlamentului European în România până la 24 octombrie 2019, ora 17:00.

Mai multe detalii despre edițiile anterioare