Начална страница

Награда „Сахаров“

Награда „Сахаров“: награда на ЕП за защитници на правата на човека  © European Parliament

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта, връчена за първи път през 1988 г. на Нелсън Мандела и Анатолий Марченко, е най-високото отличие, присъждано от Европейския съюз за дейност в областта на правата на човека. Тя е жест на признание за лица, групи и организации, които имат изключителен принос за защитата на свободата на мисълта. Чрез нея и чрез свързаната с нея мрежа ЕС оказва подкрепа на лауреатите — дава им повече решимост и сила в усилията за отстояване на техните каузи.

До момента наградата е връчвана на дисиденти, политически лидери, журналисти, адвокати, активисти на гражданското общество, писатели, майки, съпруги, лидери на малцинства, една антитерористична група, активисти за мир, един борец срещу изтезанията, един карикатурист, затворници, излежаващи дългогодишни присъди поради убежденията си, един режисьор, на ООН като организация, и дори на едно дете, което се бори за правото на образование. Това е награда преди всичко за свободата на изразяване, правата на малцинствата, зачитането на международното право, развитието на демокрацията и прилагането на принципите на правовата държава. Няколко лауреати, сред които Нелсън Мандела, Малала Юсуфзай, Денис Муквеге и Надя Мурад, получиха Нобелова награда за мир.

Наградата „Сахаров" и премия от 50 000 евро се връчват на официално пленарно заседание на ЕП в Страсбург в края на всяка година. Всяка от политическите групи в Парламента може да номинира кандидати; това право имат и отделните членове на ЕП (изисква се подкрепата на наймалко 40 членове на ЕП за всеки кандидат). Номинираните кандидати се представят на съвместно заседание на комисията по външни работи, комисията по развитие и подкомисията по правата на човека, като членовете на пълния състав на комисиите гласуват за трима финалисти. Носителят или носителите на наградата „Сахаров" се избират от Председателския съвет -- орган на ЕП под ръководството на председателя, включващ лидерите на всички парламентарно представени политически групи, което превръща избора на лауреатите в един наистина европейски избор.

The Sakharov Prize - what it means