По света

По света

От майките на насилствено изчезналите в Аржентина до защитниците на правата на малцинствата в Китай, наградата „Сахаров" е присъдена на над 40 души и организации от повече от 30 страни по света. От 1988 г. насам наградата демонстрира ангажираността на Европейския парламент със защитата на правата на човека по света и с вярата на Европа в тяхната универсалност.

Кликнете върху дадена държава, за да видите лауреатите от тази държава или базираните в нея лауреати. За съжаление, някои лауреати не са в състояние да живеят или да се завърнат в своите държави на произход, а местонахождението на други не е известно или е неясно. Научете повече за историята на всеки от лауреатите, като кликнете на неговото име.

За контакти

Информационни кампании (ГД „Комуникация”)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium