Алея на свободата „Сахаров“

Алея на свободата „Сахаров“

Алеята на свободата „Сахаров“ е в чест на носителите на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта.

Алеята на свободата „Сахаров" се състои от 43 плочи на керамична основа, подредени на Еспланадата „Солидарност" пред Европейския парламент в Брюксел и носещи надписи с кратки текстове за всички лауреати на наградата „Сахаров". Плочите, произведени от „Majolika" - Карлсруе, са подредени хронологично, започвайки от 1988 г., когато наградата „Сахаров" е връчена за първи път. Включете Алеята на свободата „Сахаров", достъпна по цял ден и всеки ден, във Вашето посещение в Европейския парламент в Брюксел.


Районът понастоящем е в ремонт и е планирано да отвори през 2021 г.

За контакти

Информационни кампании (ГД „Комуникация”)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium