Често задавани въпроси

Защо наградата се нарича Награда „Сахаров“ за свобода на мисълта?

Наградата е наречена на името на съветския учен, дисидент и носител на Нобелова награда за мир, Андрей Сахаров (1921 - 1989 г.). Европейският парламент връчва наградата на онези, които, подобно на Сахаров, са посветили живота си на мирна борба в името на правата на човека.

Какви са критериите за номиниране?

Наградата се присъжда ежегодно и отличава особени постижения в една от следните области: защита на правата на човека и основните свободи и най-вече правото на свобода на изразяване; защита на правата на малцинствата; зачитане на международното право; развитие на демокрацията и прилагане на принципите на правовата държава. „Постижение" означава всяко интелектуално или художествено произведение или активна дейност в горепосочените области.

Кой издига номинациите?

Номинациите за наградата „Сахаров" могат да бъдат издигани от политическите групи или от група от поне 40 членове на ЕП. Отделните членове на ЕП могат да подкрепят само една кандидатура. Всяко предложение трябва да бъде подписано и да включва доказателства в негова подкрепа.

Как се избира окончателният лауреат?

Номинациите биват оценявани на съвместно заседание на комисията по външни работи и комисията по развитие. След тази оценка двете комисии гласуват за изготвянето на списък от трима кандидати, подредени по азбучен ред. Председателският съвет на Европейския парламент - органът, който включва лидерите на политическите групи - избира един победител.

Каква е наградата, която получават лауреатите?

Паричната награда е в размер на 50 000 EUR.
Наградата се присъжда на личности, асоциации или организации без оглед на това дали имат статут на юридическо лице. Националността, мястото на пребиваване или седалището на кандидатите не са от значение.
Лауреатите дават на Парламента указания относно сметката, на която следва да получат паричната награда.

Какво се случва след присъждането на наградата?

Европейският парламент включва лауреатите в Общността на наградата „Сахаров", като им помага да защитават своите каузи в областта на правата на човека и ги подкрепя, когато са изложени на риск или са застрашени. Като посланици на свободата на мисълта лауреатите се насърчават да продължат да пропагандират универсалните права на човека заедно с Европейския парламент.

За контакти

Обратна връзка

Информационни кампании (ГД „Комуникация")

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium