Общност на наградата „Сахаров“

Общността на наградата „Сахаров“ e създадена като продължение на наградата „Сахаров“, която Европейският парламент присъжда за изключителна работа в областта на правата на човека.

В Общността на наградата „Сахаров" участват лауреати на наградата „Сахаров" и членове на Европейския парламент. Началото на дейността ѝ като мрежа е поставено от Европейския парламент през 2008 г., когато наградата „Сахаров" чества своята двадесета годишнина. Нейното учредяване е признание за специалната роля на лауреатите на наградата „Сахаров" като посланици на свободата на мисълта, а членовете ѝ се споразумяха да засилят съвместните си усилия в подкрепа на защитниците на правата на човека по целия свят чрез общи действия на лауреатите на наградата „Сахаров" съвместно с и под егидата на Европейския парламент.

Общността на наградата „Сахаров" създава широки връзки между членове на ЕП, лауреати на наградата и гражданското общество, за да се засили сътрудничеството при действията в областта на правата на човека в Брюксел и в международен план. Тя служи като канал за комуникация, който позволява на лауреатите и Парламента да разглеждат случаи на нарушаване на правата на човека и други въпроси от тази област. Членовете на Общността редовно изнасят лекции „Сахаров" в ЕС, за да повишават осведомеността за правата на човека и да предизвикват обществен дебат в европейските столици.

Общността се събра за конференции през 2008 г., 2011 г., 2013 г., 2016 г. и 2018 г. Конференциите на Общността на наградата „Сахаров" са форум за дебат между членовете на ЕП, лауреатите, представители на Европейския съюз и други международни институции и гражданското общество, и служат за основа за засилени съвместни действия в областта на правата на човека.

Общността на наградата „Сахаров" се събра в Брюксел на 4 - 5 юни 2018 г., за да отбележи 30-ата годишнина на наградата „Сахаров", да направи преглед на постигнатото до момента и да идентифицира бъдещите предизвикателства. Конференцията се проведе в присъствието на стипендианти на наградата „Сахаров". Стипендиантите са участници в програма, която Общността стартира през 2013 г., с цел овластяване на защитниците на правата на човека по целия свят.