Úvodní stránka

Sacharovova cena

Sacharovova cena: Cena Evropského parlamentu pro obránce lidských práv  © European Parliament

Sacharovova cena za svobodu myšlení, která byla poprvé udělena v roce 1988 Nelsonu Mandelovi a Anatoliji Marčenkovi, je nejvyšším oceněním Evropské unie za činnost v oblasti lidských práv. Je udělována jednotlivcům, skupinám a organizacím, kteří mimořádným způsobem přispěli ke svobodě myšlení. Prostřednictvím této ceny a sítě jejích nositelů poskytuje EU podporu laureátům ceny a pomáhá jim v jejich činnosti.

Mezi laureáty ceny byli disidenti, političtí představitelé, novináři, právníci, aktivisté občanské společnosti, spisovatelé, matky, manželky, představitelé menšin, skupina aktivistů vystupující proti terorismu, míroví aktivisté, aktivista bojující proti mučení, karikaturista, dlouholetí „vězni svědomí", režisér, OSN jako celek, a dokonce i dítě bojující za právo na vzdělání. Oceňuje především svobodu projevu, ochranu práv menšin, dodržování mezinárodního práva a rozvoj demokracie a právního státu. Několik laureátů Sacharovovy ceny později získalo také Nobelovu cenu míru, mezi nimi i Nelson Mandela, Malalaj Júsufzaiová, Denis Mukwege a Nádija Murádová.

O udělení Sacharovovy ceny, s níž je spojen finanční příspěvek ve výši 50 000 EUR, jedná Evropský parlament na slavnostním plenárním zasedání ve Štrasburku ke konci každého roku. Kandidáty navrhují politické skupiny nebo i jednotliví poslanci, kteří ovšem musí získat podporu alespoň čtyřiceti poslanců. Své kandidáty představí na společné schůzi Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a podvýboru pro lidská práva, jejichž členové pak zvolí tři kandidáty do užšího výběru. O vítězi či vítězích Sacharovovy ceny pak rozhoduje Konference předsedů - orgán Evropského parlamentu, v jehož čele stojí předseda Parlamentu a jehož členy jsou představitelé všech politických skupin v EP. Proto je rozhodnutí o nositelích Sacharovovy ceny skutečně evropskou volbou.

The Sakharov Prize - what it means