Společenství Sacharovovy ceny

Společenství Sacharovovy ceny vzniklo jako rozšíření Sacharovovy ceny udělované Evropským parlamentem za vynikající práci v oblasti lidských práv.

Společenství Sacharovovy ceny je tvořeno laureáty ceny a poslanci Evropského parlamentu. Společenství, které bylo původně sítí, vzniklo v Evropském parlamentu v roce 2008 u příležitosti 20. výročí udílení Sacharovovy ceny se záměrem vyzdvihnout „zvláštní úlohu laureátů Sacharovovy ceny jako vyslanců svobody myšlení" a jeho členové se zavázali „společně usilovat o podporu obránců lidských práv na celém světě prostřednictvím spolupráce nositelů Sacharovovy ceny s Evropským parlamentem a pod jeho záštitou".

Společenství je volným sdružením poslanců, laureátů Sacharovovy ceny a organizací občanské společnosti a klade si za cíl prohlubovat spolupráci v oblasti lidských práv nejen v Bruselu, ale i na mezinárodní úrovni. Slouží jako komunikační prostředek, jehož pomocí mohou laureáti a poslanci Evropského parlamentu řešit problematiku porušování lidských práv a související témata. Jeho členové pravidelně pořádají přednášky v členských státech EU, jejichž cílem je zvyšovat povědomí o otázkách lidských práv a podněcovat k veřejné diskusi na vnitrostátní úrovni.

V letech 2008, 2011, 2013, 2016 a 2018 se také konaly konference. Konference Společenství Sacharovovy ceny slouží jako fórum pro diskusi mezi poslanci, nositeli ceny, zástupci Evropské unie a jiných mezinárodních institucí a představitelů občanské společnosti a jako základ pro širší činnost společenství v oblasti lidských práv.

Ve dnech 4. a 5. června 2018 se členové Společenství Sacharovovy ceny setkali v Bruselu u příležitosti 30. výročí udílení ceny, aby spolu hovořili o dosažených výsledcích a o úkolech pro budoucnost. Konference se konala za přítomnosti absolventů Sacharovova stipendia - účastníků programu, který Společenství zahájilo v roce 2013 s cílem podpořit obránce lidských práv z celého světa.