Από όλο τον κόσμο

Από όλο τον κόσμο

Από τις Μητέρες των Εξαφανισμένων στην Αργεντινή ως τον υπερασπιστή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Κίνα, το Βραβείο Ζαχάρωφ έχει απονεμηθεί σε πάνω από 40 άτομα και οργανώσεις από περισσότερες από 30 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το 1988 έως σήμερα, το Βραβείο αποτελεί εκδήλωση της στράτευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον πλανήτη και διατρανώνει την πεποίθηση της Ευρώπης ως προς τον οικουμενικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κάντε κλικ σε μια χώρα για να δείτε τους νικητές που γεννήθηκαν ή ζουν σε αυτήν. Δυστυχώς, σε ορισμένους από τους νικητές απαγορεύεται να ζουν ή να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, ενώ η τύχη άλλων αγνοείται ή είναι εντελώς αβέβαιη. Μάθετε περισσότερα για την ιστορία κάθε νικητή κάνοντας κλικ στο όνομά του.