Pagrindinis puslapis

Sacharovo premija

Sacharovo premija: EP apdovanojimas žmogaus teisių gynėjams  © European Parliament

Sacharovo premija už minties laisvę, pirmą kartą įteikta 1988 m. Nelsonui Mandelai ir Anatolijui Marčenkai, yra aukščiausias Europos Sąjungos teikiamas apdovanojimas už veiklą žmogaus teisių srityje. Šia premija pripažįstami asmenys, grupės ir organizacijos už išskirtinį indėlį apsaugant minties laisvę. Ši premija ir su ja susijęs tinklas – tai ES priemonė remti laureatus, suteikiant jiems stiprybės ir jėgų apginti savo tikslus.

Premija buvo teikiama disidentams, politiniams lyderiams, žurnalistams, advokatams, pilietinės visuomenės aktyvistams, rašytojams, motinoms, žmonoms, mažumų lyderiams, antiteroristinėms grupėms, taikos aktyvistams, prieš kankinimus pasisakiusiam aktyvistui, karikatūristui, ilgalaikiams sąžinės kaliniams, filmų kūrėjui, Jungtinėms Tautoms, kaip organizacijai, ir net vaikui, kovojančiam už teisę mokytis. Ja visų pirma propaguojama saviraiškos laisvė, mažumų teisės, tarptautinės teisės laikymasis, demokratijos plėtojimas ir teisinės valstybės principo įgyvendinimas. Keli laureatai, įskaitant Nelsoną Mandelą, Malalą Yousafzai, Denisą Mukwege ir Nadią Murad, laimėjo ir Nobelio taikos premiją.

50 000 eurų dydžio Sacharovo premiją Europos Parlamentas įteikia kiekvienų metų pabaigoje per oficialų Strasbūre vykstantį plenarinį posėdį. Kandidatus gali skirti kiekviena Parlamento frakcija arba atskiri Parlamento nariai (kiekvieną kandidatą paremti turi bent 40 Parlamento narių). Kandidatai pristatomi bendrame Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje, o komitetų nariai balsuodami atrenka tris kandidatus. Galutinį laimėtoją ar laimėtojus išrenka Pirmininkų sueiga - Parlamento Pirmininko vadovaujamas EP organas, kurį sudaro visų Parlamente atstovaujamų frakcijų pirmininkai, todėl laureatų pasirinkimas iš tikrųjų atspindi Europos pasirinkimą.

The Sakharov Prize - what it means