Saharova balvas kopiena

Saharova balvas kopiena tika izveidota kā turpinājums Saharova balvai, ko Eiropas Parlaments piešķir par izcilu veikumu cilvēktiesību jomā.

Saharova balvas kopienā darbojas Saharova balvas laureāti un Eiropas Parlamenta deputāti. Eiropas Parlaments to izveidoja kā tīklu 2008. gadā, godinot Saharova balvas 20. gadskārtu. Ar tā izveidi tika atzīta „Saharova balvas ieguvēju īpašā nozīme kā domas brīvības vēstniekiem", un tā dalībnieki „piekrita pastiprināt kopīgos centienus atbalstīt cilvēktiesību aizstāvjus visā pasaulē ar kopīgiem pasākumiem, ko Eiropas Parlamenta paspārnē veic Saharova balvas ieguvēji".

Saharova balvas kopiena veido plašu saikni starp EP deputātiem, balvas ieguvējiem un pilsonisko sabiedrību nolūkā stiprināt sadarbību cilvēktiesību jomā Briselē un starptautiskā līmenī. Tā ir saziņas kanāls, kas ļauj balvas saņēmējiem un Parlamentam apspriest cilvēktiesību pārkāpumus un jautājumus saistībā ar cilvēktiesībām. Tās dalībnieki arī uzstājas ar Saharova balvas lekcijām ES dalībvalstīs, lai uzlabotu informētību par cilvēktiesību jautājumiem un rosinātu sabiedriskas debates Eiropas valstu galvaspilsētās.

Kopiena 2008., 2011., 2013., 2016. un 2018. gadā ir rīkojusi konferences. Saharova balvas kopienas konferences ir debašu forums EP deputātiem, balvas laureātiem un Eiropas Savienības un citu starptautisko iestāžu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un tās ir pamats tīkla darbības izvēršanai cilvēktiesību jomā.

2018. gada 4. un 5. jūnijā Saharova balvas kopiena pulcējās Briselē, lai atzīmētu Saharova balvas trīsdesmito gadskārtu, novērtētu pagātnē sasniegto un apzinātu turpmāk risināmos jautājumus. Konference notika, klātesot Saharova stipendiātiem. Šie stipendiāti piedalās programmā, ko Saharova balvas kopiena uzsāka 2013. gadā, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvjus no visas pasaules.

Kontaktinformācija

Kontakti
Human Rights Actions Unit
European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels