Na świecie

„Na całym świecie”

Od Matek z Plaza de Mayo w Argentynie po obrońcę praw mniejszości w Chinach - Nagrodę im. Sacharowa przyznano dotychczas ponad 40 osobom i organizacjom z ponad 30 krajów na całym świecie. Od 1988 r. jest ona świadectwem zaangażowania Parlamentu Europejskiego w ochronę praw człowieka na świecie i przekonania Europy o powszechności tych praw.

Kliknij wybrany kraj i zobacz laureatów, którzy z niego pochodzą lub w nim mieszkają. Niestety niektórzy laureaci nie mogą żyć w kraju pochodzenia lub do niego wrócić, miejsce pobytu innych jest nieznane lub niepewne. Dowiedz się więcej o losach poszczególnych laureatów, klikając ich nazwiska.